STREFA OBLIGATARIUSZA
Prospekt emisyjny
Seria D
Seria E
Seria F
Seria G
Seria J
Seria K
Seria L
Seria M
Seria N

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.
Pobierz
Aneks nr 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 16 grudnia 2014 r.
Pobierz
Aneks nr 2 z dnia 23 grudnia 2014 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 13 stycznia 2015 r.
Pobierz
Aneks nr 3 z dnia 30 stycznia 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 3 lutego 2015 r.
Pobierz
Aneks nr 4 z dnia 4 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 5 marca 2015 r.
Pobierz
Aneks nr 5 z dnia 20 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 24 marca 2015 r.
Pobierz
Aneks nr 6 z dnia 4 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 6 maja 2015 r.
Pobierz
Aneks nr 7 z dnia 15 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 20 maja 2015 r.
Pobierz
Aneks nr 8 z dnia 21 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 25 maja 2015 r.
Pobierz
Aneks nr 9 z dnia 27 lipca 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 29 lipca 2015 r.
Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego z dnia 2 grudnia 2014 r.
Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 11 grudnia 2014 r. do prospektu emisyjnego
Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 27 lutego 2015 r. do prospektu emisyjnego
Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 4 z dnia 30 kwietnia 2015 r. do prospektu emisyjnego
Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 5 z dnia 18 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego
Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego
Pobierz