Aktualności

KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2017 R. SPÓŁKI CAPITAL PARK

W 2017 roku przychody Grupy z wynajmu podstawowego wyniosły 126 mln PLN, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na dzień >>>

Podsumowanie spotkania z inwestorami

  Na konferencji inwestorskiej 28 września spółka poinformowała o zaplanowanym na 15 listopada starcie budowy projektu Art Norblin (64 tys. >>>

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J >>>

Informacje Prasowe

06.04

Warbud Głównym Wykonawcą prac przy ArtN >>>

06.03

Dealz rozpoczyna ekspansję w Polsce z ETC Swarzędz >>>

06.03

MAX Premium Burgers z pierwszym lokalem w stolicy w Vis à Vis Warszawa >>>

Kalendarium

23.03.2018

- Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - Jednostkowy raport roczny za 2017 rok >>>

28.05.2018

-Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku >>>

07.09.2018

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018r. - Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018r. >>>

09.11.2018

-Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku >>>

Raport Roczny 2017

2018

Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii J przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce. >>>

Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW >>>

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy o prace projektowe i roboty budowalne >>>

Publiczna emisja obligacji

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.

Wybrane Dane Finansowe

Akcje

Raporty

2018

Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii J przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce. >>>

Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW >>>

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy o prace projektowe i roboty budowalne >>>