Aktualności

KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2017 R. SPÓŁKI CAPITAL PARK

W 2017 roku przychody Grupy z wynajmu podstawowego wyniosły 126 mln PLN, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na dzień >>>

Podsumowanie spotkania z inwestorami

  Na konferencji inwestorskiej 28 września spółka poinformowała o zaplanowanym na 15 listopada starcie budowy projektu Art Norblin (64 tys. >>>

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J >>>

Informacje Prasowe

20.06

6 miesięcy na budowie ArtN >>>

12.06

Kolejne postępy w budowie i komercjalizacji Vis à Vis Warszawa >>>

30.05

PKO BP wzmocni segment usług w Galerii Zaspa >>>

Kalendarium

23.03.2018

- Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - Jednostkowy raport roczny za 2017 rok >>>

28.05.2018

-Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku >>>

07.09.2018

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018r. - Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018r. >>>

09.11.2018

-Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku >>>

Raport Roczny 2017

2018

Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii N spółki Capital Park S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst >>>

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019 >>>

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku. >>>

Publiczna emisja obligacji

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.

Wybrane Dane Finansowe

Akcje

Raporty

2018

Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii N spółki Capital Park S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst >>>

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019 >>>

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku. >>>