Aktualności

KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2017 R. SPÓŁKI CAPITAL PARK

W 2017 roku przychody Grupy z wynajmu podstawowego wyniosły 126 mln PLN, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na dzień >>>

Podsumowanie spotkania z inwestorami

  Na konferencji inwestorskiej 28 września spółka poinformowała o zaplanowanym na 15 listopada starcie budowy projektu Art Norblin (64 tys. >>>

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J >>>

Informacje Prasowe

18.10

Pozostało 6 tygodni do otwarcia czwartego Vis à Vis >>>

11.10

Wszystkie słoiki pod Royal Wilanów >>>

04.09

Vis à Vis w Warszawie z wyjątkowym terenem zielonym >>>

Kalendarium

23.03.2018

- Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - Jednostkowy raport roczny za 2017 rok >>>

28.05.2018

-Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku >>>

07.09.2018

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018r. - Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018r. >>>

09.11.2018

-Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku >>>

Raport Roczny 2017

2018

Skrocony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitałowej Capital Park za III kwartal 2018 >>>

Prezentacja wyników za III kwartał 2018 >>>

Wybrane dane finansowe III kwartał 2018 >>>

Publiczna emisja obligacji

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.

Wybrane Dane Finansowe

Akcje

Raporty

2018

Skrocony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitałowej Capital Park za III kwartal 2018 >>>

Prezentacja wyników za III kwartał 2018 >>>

Wybrane dane finansowe III kwartał 2018 >>>