Aktualności

Podsumowanie spotkania z inwestorami

  Na konferencji inwestorskiej 28 września spółka poinformowała o zaplanowanym na 15 listopada starcie budowy projektu Art Norblin (64 tys. >>>

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J >>>

DM mBank: 1Q’17 Wyniki bez większych zaskoczeń Wyniki Capital Park za 1Q’17 interpretujemy neutralnie. Po 3 miesiącach 2017 r. spółka realizuje 22% naszej prognozy NOI i 21% prognozy oczyszczonego EBIT. Spodziewamy się dalszej poprawy oczyszczonych wyników Capital Park w kolejnych kwartałach.

Wyniki Capital Park za 1Q’17 były obciążone wysoką stratą w związku z ujemnymi różnicami kursowymi przy wycenie nieruchomości inwestycyjnych (-100 >>>

Informacje Prasowe

09.11

Nowi najemcy (Hebe, Owoce i Warzywa Swiata) wzmocnia oferte Vis a Vis >>>

09.11

Listopad nowych otwarć w ETC Swarzędz >>>

19.10

Nowi najemcy modowi w ETC Swarzedz >>>

Kalendarium

17.03.2017

- Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok - Jednostkowy raport roczny za 2016 rok >>>

12.05.2017

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku >>>

15.09.2017

Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku >>>

13.11.2017

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku >>>

Raport Roczny 2016

Publiczna emisja obligacji

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.

Akcje

Raporty

2017

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce >>>

Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta >>>

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY CAPITAL PARK ZA 3 KWARTAŁ 2017 >>>