Aktualności

CAPITAL PARK SA z nowym inwestorem

Madison International Realty LLC, globalny inwestor działający w sektorze nieruchomości, podpisał przedwstępną umowę nabycia pakietu kontrolnego 65,99% udziałów w Capital […]

>>>

Capital Park z finansowaniem od EBI

Grupa Capital Park, pomysłodawca i inwestor rewitalizacji Dawnej Fabryki Norblina, oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), podpisały umowę kredytową na kwotę […]

>>>

Relokacja budynku na terenie Dawnej Fabryki Norblina

Grupa Capital Park z powodzeniem zrealizowała jedną z najciekawszych i niezwykle rzadkich operacji  – relokacji zabytkowego budynku celem wykonania ścian […]

>>>

Informacje Prasowe

11.03

Capital Park SA z nowym inwestorem >>>

01.01

Capital Park z finansowaniem od EBI >>>

03.12

Przesuwanie zabytkowego budynku w Dawnej Fabryce Norblina >>>

Kalendarium

12.04.2019

– Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – Jednostkowy raport roczny za 2018 rok >>>

24.05.2019

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku >>>

30.08.2019

– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019r. – Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019r. >>>

08.11.2019

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku >>>

Raport Roczny 2017

2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA >>>

Żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. >>>

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta >>>

Publiczna emisja obligacji

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.

Wybrane Dane Finansowe

Akcje

Raporty

2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA >>>

Żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. >>>

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta >>>