Aktualności

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J >>>

DM mBank: 1Q’17 Wyniki bez większych zaskoczeń Wyniki Capital Park za 1Q’17 interpretujemy neutralnie. Po 3 miesiącach 2017 r. spółka realizuje 22% naszej prognozy NOI i 21% prognozy oczyszczonego EBIT. Spodziewamy się dalszej poprawy oczyszczonych wyników Capital Park w kolejnych kwartałach.

Wyniki Capital Park za 1Q’17 były obciążone wysoką stratą w związku z ujemnymi różnicami kursowymi przy wycenie nieruchomości inwestycyjnych (-100 >>>

MBANK DOM MAKLERSKI: CAPITAL PARK – KUPUJ

„Capital Park zrealizował 2 z 3 celów inwestycyjnych z okresu IPO. Wynajem kompleksu Eurocentrum i Royal Wilanów na poziomie ponad >>>

Informacje Prasowe

01.09

Centralny Ośrodek Informatyki wybrał Eurocentrum >>>

14.08

PEPCO w Galerii Zaspa >>>

04.08

Royal Wilanów zaprasza na scenę muzyczne talenty >>>

Kalendarium

17.03.2017

- Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok - Jednostkowy raport roczny za 2016 rok >>>

12.05.2017

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku >>>

15.09.2017

Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku >>>

13.11.2017

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku >>>

Raport Roczny 2016

Publiczna emisja obligacji

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.

Akcje

Raporty

2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2017 roku >>>

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Capital Park za pierwsze półrocze 2017 >>>

Sprawozdanie Zarzadu Capital Park SA za pierwsze półrocze 2017 >>>