Aktualności

Otwarcie Vis à Vis Wilanów

Czwarte centrum handlowe pod szyldem Vis a Vis już otwarte. Tym razem nasz koncept, łączący wygodę codziennych zakupów z rozrywką >>>

KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2017 R. SPÓŁKI CAPITAL PARK

W 2017 roku przychody Grupy z wynajmu podstawowego wyniosły 126 mln PLN, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na dzień >>>

Podsumowanie spotkania z inwestorami

  Na konferencji inwestorskiej 28 września spółka poinformowała o zaplanowanym na 15 listopada starcie budowy projektu Art Norblin (64 tys. >>>

Informacje Prasowe

03.12

Przesuwanie zabytkowego budynku w Dawnej Fabryce Norblina >>>

01.12

Vis à Vis Wilanów już otwarte >>>

18.10

Pozostało 6 tygodni do otwarcia czwartego Vis à Vis >>>

Kalendarium

23.03.2018

- Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - Jednostkowy raport roczny za 2017 rok >>>

28.05.2018

-Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku >>>

07.09.2018

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018r. - Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018r. >>>

09.11.2018

-Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku >>>

Raport Roczny 2017

2018

Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. >>>

Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce. >>>

Zawarcie umowy kredytowej i istotna zmiana umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta. >>>

Publiczna emisja obligacji

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.

Wybrane Dane Finansowe

Akcje

Raporty

2018

Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce. >>>

Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce. >>>

Zawarcie umowy kredytowej i istotna zmiana umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta. >>>