Wartość portfela nieruchomości w PLN

2.5 mld -5% vs koniec 2018

Dług netto/aktywa

46% -1,90 p.p. vs koniec 2018

EPRA NAV

1,2 14% vs koniec 2018

Obłożenie nieruchomości

94% 3,5 p.p.

NOI w PLN

71 mln 17% vs.Q1-Q3 2018

Powierzchnia w zarządzaniu

302 tys. m2

Okres:

Kompresja:

Rodzaj wykresu:

Porównaj do indeksu:

19-10-23 11:00   6.19


Dane na dzień 30.09.2019

KALENDARZ INWESTORA


20.03.2020 Raporty Roczne Skonsolidowany raport roczny za 2019r.
Jednostkowy raport roczny za 2018r.
22.05.2020 Raport Kwartalny Skonsolidowany raport za I kw. 2020r.
04.09.2020 Raporty Półroczne Skonsolidowany raport półroczny za 2020r.
Jednostkowy raport półroczny za 2019r.
06.11.2020 Raport Kwartalny Skonsolidowany raport za III kw. 2020r.