RAPORTY BIEŻĄCE
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2023

Data
Typ
Numer
Tytuł
2023.05.10 ESPI 4/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pobierz
2023.05.09 ESPI 3/2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na skutek zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Ofercie, zawartego pomiędzy Emitentem, Europi Property Group A.B., MIRELF VI B.V., Janem Motzem oraz Marcinem Juszczykiem. Pobierz
2023.05.05 ESPI 2/2023 uzgodnienie treści i zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Ofercie pomiędzy Emitentem, Europi Property Group A.B., MIRELF VI B.V., Janem Motzem oraz Marcinem Juszczykiem Pobierz
2023.01.31 ESPI 1/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r. Pobierz