PREZENTACJE
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

2020

Prezentacja wyników za 2020 rok (ang)
Pobierz
Prezentacja wyników Q3 2020 (ang)
Trzeci kwartał przyniósł znaczną poprawę wyników Grupy Capital Park. Po wiosennym lockdownie nasze nieruchomości zaczęły szybko się stabilizować, co pozwoliło nam istotnie poprawić przychody z wynajmu. Zysk operacyjny netto Grupy (z wyłączeniem korekty revenue recognition związanej z Covid-19) w 3. kwartale 2020 roku wyniósł 9 mln złotych, co stanowiło wzrost o 54% w stosunku do 2. kwartału 2020 i niespełna 10% spadek w porównaniu z 1. kwartałem 2020, najmniej dotkniętym skutkami pandemii. Przed nami kolejne restrykcje związane z drugą falą pandemii, na które, jako Grupa, będziemy na bieżąco reagować.
Pobierz
Real Estate Conference 2020 – Erste Group
Pobierz
Prezentacja wyników H1 2020 (ang)
Pobierz
Prezentacja wyników Q1 2020 (ang)
Pobierz