NAV na akcję

11,36 PLN

Wartość portfela nieruchomości w PLN

2.6 mld (w zarządzaniu)

Dług netto/aktywa

34% (+ 1 p.p. vs 2020)

Obłożenie nieruchomości

93%

NOI w PLN

43 mln (+6,5 p.p. vs 2020)

Zysk netto

245,6 mln zł

Okres:

Kompresja:

Rodzaj wykresu:

Porównaj do indeksu:

19-10-23 11:00   6.19


Dane za rok 2021

KALENDARZ INWESTORA


25.03.2022 Raporty Roczne Skonsolidowany raport roczny za 2021r.
Jednostkowy raport roczny za 2021r.
20.05.2022 Raport Kwartalny Skonsolidowany raport za I kw. 2022r.
09.09.2022 Raporty Półroczne Skonsolidowany raport półroczny za 2022r.
Jednostkowy raport półroczny za 2022r.
10.11.2022 Raport Kwartalny Skonsolidowany raport za III kw. 2022r.