NAV na akcję

10,97 PLN

Wartość portfela nieruchomości w PLN

2.8 mld (w zarządzaniu)

Dług netto/aktywa

39% (+ 5 p.p. vs 2021)

Obłożenie nieruchomości

95% (+ 2 p.p. vs 2021)

NOI w PLN

87 mPLN (+102% vs 2021)

Zysk netto

66 mPLN

Okres:

Kompresja:

Rodzaj wykresu:

Porównaj do indeksu:

19-10-23 11:00   6.19


Dane za 2022

KALENDARZ INWESTORA


24.03.2023 Raporty Roczne Skonsolidowany raport roczny za 2022r.
Jednostkowy raport roczny za 2022r.
12.05.2023 Raport Kwartalny Skonsolidowany raport za I kw. 2023r.
08.09.2023 Raporty Półroczne Skonsolidowany raport półroczny za 2023r.
Jednostkowy raport półroczny za 2023r.
10.11.2023 Raport Kwartalny Skonsolidowany raport za III kw. 2023r.