Komentarze do wyników

WYNIK Z NAJMU PORÓWNYWALNY R/R, NIŻSZY ZYSK NA REWALUACJI 18.05

W Q1'14 Capital Park osiągnął zbliżone w ujęciu r/r przychody i zysk z wynajmu powierzchni (przychody: 10,3 mln PLN, zysk z wynajmu: 7,6 mln PLN). Saldo pozostałych przychodów było nieco wyższe r/r (0,6 mln PLN, vs. 0,4 mln PLN w Q1'13) ze względu na pojawienie się w wynikach przychodów z tytułu usług zarządzania (narządzanie FIZAN). Koszty administracyjne wzrosły o 8% r/r do 7,2 mln PLN, przy czym koszty administracyjne oczyszczone o wycenę programu motywacyjnego spadły r/r o 10% do 5,4 mln PLN. Oczyszczony o rewaluację EBIT spółki wyniósł 1,1 mln PLN vs. 1,6 mln PLN w Q1'13. Po dodatkowym oczyszczeniu zysku operacyjnego o wycenę programu motywacyjnego, obserwujemy wzrost EBIT w ujęciu r/r (2,8 mln PLN vs. 2,2 mln PLN w Q1'13). Wynik z rewaluacji wyniósł 7,4 mln PLN vs. 22,8 mln PLN w Q1'13. W Q1'14 jak również w Q1'13 głównym źródłem dodatniej wyceny było umocnienie kursu EUR/PLN. Na początku 2014 r. umocnienie euro było jednak znacznie mniej dynamiczne. W Q1'14 znacznej poprawie uległo saldo przychodów i kosztów odsetek, które wyniosło -1,7 mln PLN vs. -5,8 mln PLN w Q1'13. Wynika to zapewne z (1) oprocentowania środków pozyskanych w IPO, (2) braku pożyczek od głównego akcjonariusza, które były źródłem znacznych kosztów finansowych w ubiegłym roku. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł w Q1'14 4,0 mln PLN, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 4,4 mln PLN. Negatywne odchylenie wyników Capital Park od prognoz wynika z niedoszacowania przez nas kosztów administracyjnych, które jak wspominaliśmy były na porównywalnym poziomie w ujęciu r/r. W Q1'14 trwały intensywne prace budowlane przy projektach Eurocentrum oraz Royal Wilanów. CAPEX za Q1'14 wyniósł 62 mln PLN vs. 9 mln PLN w Q1'13. Oddanie do użytku w połowie 2014 r. biurowca Eurocentrum będzie źródłem znacznego wzrostu przychodów z wynajmu. Podsumowując, wyniki Capital Park za Q1'14 oceniamy neutralnie. Przy obecnym kursie akcji spółka jest jednym z najatrakcyjniej wycenionych deweloperów komercyjnych na GPW. (P. Zybała)

KOMENTARZ ZARZĄDU PO WYNIKACH 17.05

Capital Park ma w tym roku do wydania ok. 200 mln PLN brutto na nowe projekty akwizycyjne, z czego finansowanie własne stanowić będzie 50-60 mln PLN. Od początku roku spółka wydała 8-9 mln PLN na dwa niewielkie obiekty w Olsztynie i Warszawie. Obecna lista potencjalnych projektów zawiera ok. 90 pozycji. Spółka rozważa nabycie m.in. portfela nieruchomości międzynarodowej sieci spożywczej i przebudowy istniejących centrów handlowych. Prowadzone są też rozmowy o portfelu street mall na Śląsku. Oddanie do użytku etapu pierwszego inwestycji Eurocentrum planowane jest na czerwiec 2014 roku. Podpisano już umowy przednajmu na 55 proc. Trwają też prace przy projekcie Royal Wilanów. Planowane zakończenie prac to sierpień 2015 r. Dotychczas podpisano umowy przednajmu na 66 proc. powierzchni handlowej i 24 proc. powierzchni biurowej. Na początku 2015 r. spółka zamierza rozpocząć budowę inwestycji Art Norblin. W tym roku spółka zamierza zakończyć budowę street mall Vis a Vis w Łodzi z 5,6 tys. m kw. powierzchni najmu. Stopień komercjalizacji wynosi ponad 50 proc. Plany spółki nie zmieniły się od ostatniej konferencji wynikowej. Capital Park nieco poprawił najem w projektach Eurocentrum oraz Royal Wilanów. Poznaliśmy też więcej szczegółów odnośnie potencjalnych akwizycji spółki, które nie są uwzględnione w naszych prognozach. Podtrzymujemy rekomendację kupuj. (P. Zybała)

WYNIK Z NAJMU PORÓWNYWALNY R/R, NIŻSZY ZYSK NA REWALUACJI 15.04

W Q1'14 Capital Park osiągnął zbliżone w ujęciu r/r przychody i zysk z wynajmu powierzchni (przychody: 10,3 mln PLN, zysk z wynajmu: 7,6 mln PLN). Saldo pozostałych przychodów było nieco wyższe r/r (0,6 mln PLN, vs. 0,4 mln PLN w Q1'13) ze względu na pojawienie się w wynikach przychodów z tytułu usług zarządzania (narządzanie FIZAN). Koszty administracyjne wzrosły o 8% r/r do 7,2 mln PLN, przy czym koszty administracyjne oczyszczone o wycenę programu motywacyjnego spadły r/r o 10% do 5,4 mln PLN. Oczyszczony o rewaluację EBIT spółki wyniósł 1,1 mln PLN vs. 1,6 mln PLN w Q1'13. Po dodatkowym oczyszczeniu zysku operacyjnego o wycenę programu motywacyjnego, obserwujemy wzrost EBIT w ujęciu r/r (2,8 mln PLN vs. 2,2 mln PLN w Q1'13). Wynik z rewaluacji wyniósł 7,4 mln PLN vs. 22,8 mln PLN w Q1'13. W Q1'14 jak również w Q1'13 głównym źródłem dodatniej wyceny było umocnienie kursu EUR/PLN. Na początku 2014 r. umocnienie euro było jednak znacznie mniej dynamiczne. W Q1'14 znacznej poprawie uległo saldo przychodów i kosztów odsetek, które wyniosło -1,7 mln PLN vs. -5,8 mln PLN w Q1'13. Wynika to zapewne z (1) oprocentowania środków pozyskanych w IPO, (2) braku pożyczek od głównego akcjonariusza, które były źródłem znacznych kosztów finansowych w ubiegłym roku. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł w Q1'14 4,0 mln PLN, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 4,4 mln PLN. Negatywne odchylenie wyników Capital Park od prognoz wynika z niedoszacowania przez nas kosztów administracyjnych, które jak wspominaliśmy były na porównywalnym poziomie w ujęciu r/r. W Q1'14 trwały intensywne prace budowlane przy projektach Eurocentrum oraz Royal Wilanów. CAPEX za Q1'14 wyniósł 62 mln PLN vs. 9 mln PLN w Q1'13. Oddanie do użytku w połowie 2014 r. biurowca Eurocentrum będzie źródłem znacznego wzrostu przychodów z wynajmu. Podsumowując, wyniki Capital Park za Q1'14 oceniamy neutralnie. Przy obecnym kursie akcji spółka jest jednym z najatrakcyjniej wycenionych deweloperów komercyjnych na GPW. (P. Zybała)

KOMENTARZ ZARZĄDU PO WYNIKACH 15.04

Capital Park ma w tym roku do wydania ok. 200 mln PLN brutto na nowe projekty akwizycyjne, z czego finansowanie własne stanowić będzie 50-60 mln PLN. Od początku roku spółka wydała 8-9 mln PLN na dwa niewielkie obiekty w Olsztynie i Warszawie. Obecna lista potencjalnych projektów zawiera ok. 90 pozycji. Spółka rozważa nabycie m.in. portfela nieruchomości międzynarodowej sieci spożywczej i przebudowy istniejących centrów handlowych. Prowadzone są też rozmowy o portfelu street mall na Śląsku. Oddanie do użytku etapu pierwszego inwestycji Eurocentrum planowane jest na czerwiec 2014 roku. Podpisano już umowy przednajmu na 55 proc. Trwają też prace przy projekcie Royal Wilanów. Planowane zakończenie prac to sierpień 2015 r. Dotychczas podpisano umowy przednajmu na 66 proc. powierzchni handlowej i 24 proc. powierzchni biurowej. Na początku 2015 r. spółka zamierza rozpocząć budowę inwestycji Art Norblin. W tym roku spółka zamierza zakończyć budowę street mall Vis a Vis w Łodzi z 5,6 tys. m kw. powierzchni najmu. Stopień komercjalizacji wynosi ponad 50 proc. Plany spółki nie zmieniły się od ostatniej konferencji wynikowej. Capital Park nieco poprawił najem w projektach Eurocentrum oraz Royal Wilanów. Poznaliśmy też więcej szczegółów odnośnie potencjalnych akwizycji spółki, które nie są uwzględnione w naszych prognozach. Podtrzymujemy rekomendację kupuj. (P. Zybała)

CAPITAL PARK WYDA 452 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W CIĄGU TRZECH LAT 20.03

Autor: ems, obligacje.pl >>>

CAPITAL PARK WYDA 452 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W CIĄGU TRZECH LAT 10.01

Autor: ems, obligacje.pl >>>