Roczne

 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Raport roczny 2018
 • List Zarządu
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Capital Park za 2018 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Capital Park w 2018 roku
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Capital Park w 2018 roku
 • Oświadczenie Rady Nadzorczej
 • Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2018 rok
 • Wybrane dane finansowe
 • Prezentacja wyników Grupy za 2018 rok
 • JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA
 • List Zarządu
 • Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park SA za 2018 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park SA za 2018 rok
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Capital Park SA za 2018 rok
 • Oświadczenia Rady Nadzorczej
 • Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań Capital Park S.A. za 2018 rok

 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Raport Roczny 2017
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Capital Park Za 2017 rok
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Capital Park w 2017 roku
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Capital Park w 2017 roku
 • JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Capital Park SA za 2017 rok
 • Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park SA za 2017 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park SA za 2017 rok

 • Raport Roczny 2016
 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Opinia i Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za 2016 rok
 • JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA
 • Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Capital Park za 2016 rok
 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park za 2016 rok
 • JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park SA za 2016 rok
 • Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park S.A. za 2016 rok
 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2016 rok

 • JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA
 • Opinia o badanym sprawozdaniu finansowym
 • Raport z badania sprawozdania finansowego
 • Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park S.A. za 2015 rok
 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finasnowego
 • Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Roczny skonsolidowany Raport Finansowy Grupy Kapitałowej Capital Park za 2015 rok
 • Raport Roczny 2015

 • JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA
 • Raport z badania sprawozdania finansowego
 • Opinia o badanym sprawozdaniu finansowym
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park S.A. w 2014 roku
 • Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park S.A. za 2014 rok
 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Raport z badania skonsolidowanego sprawzadania finasnowego
 • Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park w 2014 roku
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2014 rok
 • Raport Roczny 2014

 • JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA
 • Raport z badania sprawozdania finansowego
 • Opinia o badanym sprawozdaniu finansowym
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park S.A. w 2013 roku
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za 2013 rok
 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park w 2013 roku
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2013 rok
 • Raport Roczny 2013

 • RAPORT ROCZNY CAPITAL PARK S.A. ZA 2012 ROK
 • Raport i opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za 2012 rok
 • Oświadczenia Zarządu
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park S.A. w 2012 roku
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe Capital Park SA za 2012 rok
 • SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 2012 ROK
 • Raport i opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za 2012 rok
 • Oświadczenia Zarządu
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park za 2012 rok
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2012 rok