Kwartalne

  • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
  • Skrocony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitalowej Capital Park za I kwartal 2018

  • SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY CAPITAL PARK ZA 3 KWARTAŁ 2017
  • Skrocony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitalowej Capital Park za I kwartal 2017

  • Skrocony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitalowej Capital Park za I kwartal 2016
  • Skrócony kwartalny skonsolidowany Raport Finansowy Grupy Kapitałowej Capital Park za III kwartał 2016

  • Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Capital Park za I kwartał 2015
  • Skrócony śródroczny skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Capital Park za III kwartał 2015

  • Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Capital Park za I kwartał 2014
  • Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Capital Park za III kwartał 2014