Kwartalne

 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Skrócony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitalowej Capital Park za I kwartal 2019
 • Prezentacja wyników I kwartał 2019

 • Skrocony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitałowej Capital Park za III kwartal 2018
 • Prezentacja wyników za III kwartał 2018
 • Wybrane dane finansowe III kwartał 2018
 • Skrocony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitalowej Capital Park za I kwartal 2018

 • SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY CAPITAL PARK ZA 3 KWARTAŁ 2017
 • Skrocony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitalowej Capital Park za I kwartal 2017

 • Skrocony skonsolidowany kwartalny Raport Finansowy Grupy Kapitalowej Capital Park za I kwartal 2016
 • Skrócony kwartalny skonsolidowany Raport Finansowy Grupy Kapitałowej Capital Park za III kwartał 2016

 • Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Capital Park za I kwartał 2015
 • Skrócony śródroczny skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Capital Park za III kwartał 2015

 • Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Capital Park za I kwartał 2014
 • Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Capital Park za III kwartał 2014