RAPORTY BIEŻĄCE
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2020

Data
Typ
Numer
Tytuł
2020.03.20 ESPI 7/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji w Spółce Pobierz
2020.03.18 ESPI 6/2020 Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
2020.03.13 ESPI 5/2020 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 marca 2020 r. Pobierz
2020.03.06 ESPI 4/2020 zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Pobierz
2020.02.13 ESPI 3/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA Pobierz
2020.02.11 ESPI 2/2020 Żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Pobierz
2020.01.30 ESPI 1/2020 Terminy przekazania raportów okresowych 2020 Pobierz