RAPORTY BIEŻĄCE
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2022

Data
Typ
Numer
Tytuł
29/06/2022 ESPI 8/2022 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 29.06.2022 r. Pobierz
29/06/2022 ESPI 7/2022 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy Pobierz
2022.06.02 ESPI 6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. Pobierz
2022.06.01 ESPI 5/2022 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy Pobierz
2022.04.19 ESPI 4/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR. Pobierz
2022.01.31 ESPI 3/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Pobierz
2022.01.17 ESPI 2/2022 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR. Pobierz
2022.01.13 ESPI 1/2022 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Pobierz