RAPORTY BIEŻĄCE
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2020

Data
Typ
Numer
Tytuł
2020.08.28 ESPI 21/2020/K Korekta raportu bieżącego 21/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku Pobierz
2020.08.28 ESPI 21/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku. Pobierz
2020.08.28 ESPI 20/2020 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 28 sierpnia 2020 roku Pobierz
31.07.2020 ESPI 19/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. Pobierz
2020.07.07 ESPI 18/2020 Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021 Pobierz
2020.06.23 ESPI 17/2020 zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki Pobierz
2020.05.18 ESPI 16/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2020 roku. Pobierz
2020.05.18 ESPI 15/2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 18 maja 2020 roku Pobierz
2020.05.18 ESPI 14/2020 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park SA w dniu 18 maja 2020 roku uchwały o wypłacie dywidendy Pobierz
2020.05.15 ESPI 13/2020 Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii M na żądanie Emitenta Pobierz
2020.05.14 ESPI 12/2020 Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pobierz
2020.04.21 ESPI 11/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. Pobierz
2020.04.17 ESPI 10/2020 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy Pobierz
2020.04.14 ESPI 9/2020 Podjęcie decyzji o zmianie polityki rachunkowości jednostki dominującej Capital Park S.A. Pobierz
2020.04.08 ESPI 8/2020 Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa na działalność Spółki Pobierz
2020.03.20 ESPI 7/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji w Spółce Pobierz
2020.03.18 ESPI 6/2020 Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
2020.03.13 ESPI 5/2020 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 marca 2020 r. Pobierz
2020.03.06 ESPI 4/2020 zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Pobierz
2020.02.13 ESPI 3/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA Pobierz
2020.02.11 ESPI 2/2020 Żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Pobierz
2020.01.30 ESPI 1/2020 Terminy przekazania raportów okresowych 2020 Pobierz