RAPORTY BIEŻĄCE
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2021

Data
Typ
Numer
Tytuł
2021.10.18 ESPI 14/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. Pobierz
2021.10.12 ESPI 13/2021 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej oraz otrzymanie informacji o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej. Pobierz
2021.10.06 ESPI 12/2021 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR. Pobierz
2021.10.06 ESPI 11/2021 Otrzymanie zawiadomień o pośrednim nabyciu akcji w Spółce Pobierz
2021.10.06 ESPI 10/2021 Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji w Spółce Pobierz
2021.09.22 ESPI 9/2021 Rozpoczęcie negocjacji warunków umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta Pobierz
2021.08.13 ESPI 8/2021 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną Pobierz
2021.07.08 ESPI 7/2021/K Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku. Pobierz
2021.07.08 ESPI 7/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku. Pobierz
2021.06.30 ESPI 6/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz
2021.06.25 ESPI 5/2021 Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
2021.06.01 ESPI 4/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. Pobierz
2021.03.15 ESPI 3/2021 Otrzymanie zawiadomienia w sprawie znacznego pakietu akcji Pobierz
2021.02.03 ESPI 2/2021 zmiana umowy o prace projektowe i roboty budowlane pomiędzy jednostką zależną Emitenta a Warbud S.A. Pobierz
28.01.2021 ESPI 1/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Pobierz