Seria C

  • Nota informacyjna spółki Capital Park S.A

Rodzaj emitowanych obligacji
Niezabezpieczone 3-letnie obligacje na okaziciela serii C
Rodzaj emitowanych obligacji
200.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równiej 100 zł
Oprocentowanie
zmienne, WIBOR 6M + 5,3% marży w skali roku
Wypłata odsetek
półroczna
Wartość emisji
20.000.000 zł
Cel emisji
Finansowanie nakładów inwestycyjnych II Fazy inwestycji Eurocentrum Office Complex (budynek Delta), jako wkładu własnego
Termin wykupu obligacji
23 września 2017 roku
Rynek notowań
ASO CATALYST GPW i BondSpot
Animator i Autoryzowany Doradca
Noble Securities SA