Publiczny Program Emisji Obligacji

PODSTAWOWE INFORMACJE

24 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dotyczący publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości 100 mln zł, który został opublikowany na stronie internetowej emitenta i oferującego – Noble Securities S.A. – 27 listopada 2014 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej.

Szczegółowe parametry poszczególnych serii obligacji zostaną ustalone przez zarząd Capital Park S.A. i opublikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ofert publicznych papierów wartościowych.

Capital Park S.A. planuje ubiegać się o wprowadzenie obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst

 • Prospekt emisyjny
 • Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.
 • Aneks nr 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 16 grudnia 2014 r.
 • Aneks nr 2 z dnia 23 grudnia 2014 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 13 stycznia 2015 r.
 • Aneks nr 3 z dnia 30 stycznia 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 3 lutego 2015 r.
 • Aneks nr 4 z dnia 4 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 5 marca 2015 r.
 • Aneks nr 5 z dnia 20 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 24 marca 2015 r.
 • Aneks nr 6 z dnia 4 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 6 maja 2015 r.
 • Aneks nr 7 z dnia 15 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 20 maja 2015 r.
 • Aneks nr 8 z dnia 21 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 25 maja 2015 r.
 • Aneks nr 9 z dnia 27 lipca 2015 r. do prospektu emisyjnego opublikowany w dniu 29 lipca 2015 r.
 • Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego z dnia 2 grudnia 2014 r.
 • Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 11 grudnia 2014 r. do prospektu emisyjnego
 • Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 27 lutego 2015 r. do prospektu emisyjnego
 • Komunikat aktualizujący nr 4 z dnia 30 kwietnia 2015 r. do prospektu emisyjnego
 • Komunikat aktualizujący nr 5 z dnia 18 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego
 • Komunikat aktualizujący nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. do prospektu emisyjnego
 • OFERTA OBLIGACJI SERII D
 • Ostateczne warunki oferty obligacji serii D Capital Park SA z dnia 3 grudnia 2014 r.
 • Publiczny Program Emisji Obligacji Seria D - prezentacja dla mediów
 • Informacje o wyniku oferty obligacji serii D
 • Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii D
 • OFERTA OBLIGACJI SERII E
 • Ostateczne warunki oferty obligacji serii E Capital Park SA z dnia 25 lutego 2015 r.
 • Informacja o wyniku Oferty Obligacji Serii E
 • OFERTA OBLIGACJI SERII F
 • Ostateczne warunki oferty obligacji serii F Capital Park SA z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 • Zmiana Ostatecznych Warunków Oferty obligacji serii F z dnia 18 maja 2015 r.
 • Zmiana Ostatecznych Warunków Oferty obligacji serii F z dnia 22 maja 2015 r.
 • Informacja o wyniku Oferty Obligacji serii F
 • OFERTA OBLIGACJI SERII G
 • Ostateczne warunki oferty obligacji serii G Capital Park SA z dnia 27 lipca 2015 r.
 • Publiczny Program Emisji Obligacji Serii G - Prezentacja
 • Informacja o wyniku Oferty Obligacji serii G