FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE

REIA FIZ AN

Liczba nieruchomości: 39
GLA: 14 900 m2
Data utworzenia: czerwiec 2013
Udział Grupy: 18%
TFI: Mount TFI SA
Strona www: www.mounttfi.pl

W 2013 roku Grupa Capital Park stworzyła jeden z pierwszych na polskim rynku nieruchomości fundusz dywidendowy Real Estate Income Assets FIZ AN (REIA FIZ AN), do którego wydzieliła 39 gotowych nieruchomości handlowych typu high-street, zlokalizowanych przy głównych ulicach handlowych w 26 miastach w Polsce generujących stabilne przepływy pieniężne. Od 2013 roku skumulowany zwrot dla inwestorów, obejmujący wypłatę dywidend, wyniósł 31%. Produkt ten daje inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego bez konieczności ponoszenia nakładów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Zarządzającym funduszem jest Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Grupa Capital Park zarządza wszystkimi nieruchomościami oraz świadczy usługi pomocnicze i zarządcze na rzecz spółek wchodzących w skład funduszu.

REIA II FIZ AN

Liczba nieruchomości 8
GLA 15 550 m2
Data utworzenia grudzień 2016
Udział Grupy 15%
TFI Mount TFI SA
Strona www www.mounttfi.pl

Real Estate Income Assets FIZ AN II (REIA II FIZ AN) to utworzony na początku 2017 roku dywidendowy fundusz nieruchomości biurowo-komercyjnych stworzony przez Grupę Capital Park wraz z Penton TFI (obecnie Mount TFI). Od 2017 roku skumulowany zwrot dla inwestorów, obejmujący wypłatę dywidend, wyniósł 11%. Produkt ten umożliwia inwestorom uzyskiwanie stabilnych dochodów poprzez inwestycję w portfel 8 gotowych i generujących stabilny dochód nieruchomości, zlokalizowanych w 6 miastach w Polsce. Zarządzającym funduszem jest Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Grupa Capital Park zarządza wszystkimi nieruchomościami oraz świadczy usługi pomocnicze i zarządcze na rzecz spółek wchodzących w skład funduszu.

<?php the_title();?>