PREZENTACJE
2019
2018
2017
2016
2015
2014

2019

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA Q3 2019 R. Pobierz
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R. Pobierz
PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1Q 2019 R. Pobierz