Zarząd


zarzad_jan

Jan Motz – Prezes Zarządu

 • 28 lat doświadczenia na rynku nieruchomości;
 • Współzałożyciel Grupy oraz Prezes Zarządu Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania;
 • w latach 1997-2007 założyciel i udziałowiec w Communication One Inc., w skład której wchodzi między innymi spółka Call Center Poland S.A. – lider na polskim rynku usług call center;
 • inwestor wielu obiektów biurowych i jednocześnie współtwórcą struktur zarządzania tymi obiektami;
 • w latach 90-tych udziałowiec w grupie polskich firm należących do jednego z wiodących koncernów marketingowych w Europie: Euro RSCG;
 • w latach 1988-1997 współwłaściciel Real Management Inc. – spółki inwestującej na rynku nieruchomości;
 • W latach 1986-2001 właściciel spółki deweloperskiej Progressive Development Inc, realizującej szereg inwestycji budowlanych na rynku amerykańskim;
 • edukacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marcin Juszczyk – Członek Zarządu

 • 9 lat doświadczenia na rynku nieruchomości;
 • Członek Zarządu Capital Park S.A. od momentu jej zawiązania;
 • od 2005 roku dyrektor inwestycyjny Grupy Capital Park;
 • w latach 2004-2005 dyrektor finansowy w Grupie Capital Park;
 • w latach 2001-2006 dyrektor finansowy w Call Center Poland S.A. oraz członek zarządu w Contact Point Sp. z o.o. (spółkach z grupy Communication One);
 • w latach 1997-2001 lider projektów w Normax Sp. z o.o. (należącej do międzynarodowej grupy doradczej Hogart);
 • w latach 1995-1997 konsultant w Agencji Doradztwa Gospodarczego AM Jesiołowscy;
 • od 2005 roku członek międzynarodowego stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants);
 • od 2010 roku posługuje się tytułem FCCA;
 • edukacja: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: Informatyka i Ekonometria.

Kinga Nowakowska – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna

 • od 1997 roku przez 11 lat była Dyrektorem Generalnym Call Center Poland, które pod jej kierownictwem stało się jednym z największych outsoursing’owych, wielojęzycznych centrów obsługi klienta w Europie Wschodniej.;
 • od 2007 r. w Grupie Capital Park pełni funkcję Dyrektor Operacyjnej.;
 • od 2009 roku jest również Dyrektorem Generalnym spółki celowej ArtN Sp. z o.o., należącej do Grupy Capital Park, której celem jest realizacja prestiżowego, wielofunkcyjnego projektu rewitalizacji w miejscu dawnej Fabryki Norblina w Warszawie.;
 • edukacja: Uniwersytet Sorbona na Wydziale Prawa w Paryżu, ze specjalizacją Prawo Międzynarodowe Biznesu.
<?php the_title();?>