Zarząd


zarzad_jan

Jan Motz – Prezes Zarządu

Jest współzałożycielem Grupy i Prezesem Zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. W latach 1986–2001 był właścicielem spółki Progressive Development Inc, realizują-cej wiele inwestycji budowlanych na rynku amerykańskim, a w latach 1988–1997 był współwłaścicielem spółki Real Management Inc. W szczytowym momencie, firmy budowlane Jana Motza zatrudniały 1.500 osób na licznych równoległych budowach. W latach 1997–2007 Jan Motz był założycielem i udziałowcem Grupy Communication One Inc., w skład której wchodziła między innymi spółka Call Center Poland SA – lider na polskim rynku usług call center. W latach 90. Jan Motz był udziałowcem w grupie polskich firm należących do jednego z wiodących koncernów marketingowych w Europie: Euro RSCG. Studiował na Wydziale Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Marcin Juszczyk – Członek Zarządu

Od ponad 15 lat związany z Grupą Capital Park, Członek Zarządu Capital Park SA od momentu jej zawiązania. W latach 1995–1997 pracował w Agencji Doradztwa Gospodarczego AM Jesiołowscy jako konsultant, zajmując się m.in. projektami prywatyzacyjnymi i wycenami przedsiębiorstw. W latach 1997–2001 pracował jako lider projektów doradczych w Nor-max sp. z o.o. (należącej do międzynarodowej grupy doradczej Hogart). W latach 2001–2006 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie Communication One Inc., w skład której wchodziła m.in. spółka Call Center Poland SA, odpowiadając m.in. za fuzje, przejęcia i transakcje joint venture. W latach 2004–2005 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie, od 2005 r. jest Dyrektorem Inwestycyjnym Grupy, a od 2016 r. łączy funkcje CFO i CIO. Studiował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Informatyka i Ekonometria. Uzyskał członkostwo w międzynarodowym stowarzyszeniu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a od 2010 r. posługuje się tytułem FCCA.


Kinga Nowakowska – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna

Z Capital Park związana jest od 2007 roku, w której pełni funk-cję Dyrektor Operacyjnej. Jest zaangażowana w największe projekty prowadzone przez Grupę, m.in. projekty biurowe Eurocentrum i Royal Wilanów. Od 2009 roku jest również Dyrektorem Generalnym spółki ArtN Sp. z o.o., należącej do Grupy Capital Park, której celem jest realizacja prestiżowego, wielofunkcyjnego projektu rewitalizacji w miejscu Dawnej Fabryki Norblina w Warszawie. W latach 1995–1996 zajmowała stanowisko koordynatora w zakresie sprzedaży produktów sieciowych IBM na obszarze Europy Wschodniej dla firmy Sodexi we Francji. Od 1997 roku, przez 11 lat, była Dyrektorem Generalnym Call Center Poland, które pod jej kierownictwem stało się jednym z największych outsourcingowych oraz wie-lojęzycznych centrów obsługi klienta w Europie Wschodniej. W 2007 roku Call Center Poland SA, wchodzące w skład Grupy Communication One, zostało z sukcesem sprzedane. Kinga Nowakowska jest absolwentką paryskiej Sorbony na Wydziale Prawa, ze specjalizacją Prawo Międzynarodowe Biznesu.

<?php the_title();?>