Podstawowe Informacje

Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. . Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza obecnie portfelem nieruchomości obejmującym 68 projektów o łącznej powierzchni ok. 305 tys. mkw. brutto, zlokalizowanych w Polsce. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street zostało wyodrębnionych do nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku funduszu Real Estate Income Assets FIZ AN I, (którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 16-proc. udział) oraz Real Estate Income Assets FIZ AN II (w którym Grupa posiada 15-proc. udział).

Na dzień 31 grudnia 2016 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę wynosiła 2,1 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. 84% bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Dowiedz się więcej na www.capitalpark.pl

<?php the_title();?>