Akcjonariat

Podmiotem dominującym wobec Capital Park SA jest spółka CP Holdings S.a r.l. należąca do grupy Patron Capital Partners z siedzibą w Londynie, która na 31 grudnia 2018 posiadała 71,56% kapitału zakładowego i 69,77 % udziału w głosach Spółki. Grupa Patron Capital Partners to jedna z wiodących grup funduszy inwestujących w nieruchomości w Europie, która zarządza kapitałem o szacunkowej wartości 3,4 mld EUR. Grupa Patron Capital Partners powstała w 1999 roku a strategicznym inwestorem Grupy Capital Park jest od 2005 roku.

Na 31 grudnia 2018 22% akcji Spółki wchodziło w skład portfeli otwartych funduszy emerytalnych, w tym udział Metlife OFE wyniósł 12,00%.

Kolejne 4,17% akcji i 6,57% głosów na WZA Spółki należy do Zarządu Capital Park, w tym Jana Motz – założyciel Grupy Capital Park i Prezes Zarządu posiada 2,99% akcji i 5,42% głosów na WZA, Marcin Juszczyk – Członek Zarządu, posiada 0,94% akcji i 0,91% głosów na WZA a Kinga Nowakowska posiada 0,25% akcji i 0,24% głosów na WZA.

<?php the_title();?>