ZARZĄD


Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani profesjonaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości oraz w sektorze inwestycyjnym i deweloperskim w Polsce. To specjaliści z różnych dziedzin, posiadający wiedzę niezbędną do wyszukiwania projektów, przeprowadzania badań typu due diligence potencjalnych nieruchomości, pozyskiwania finansowania, uzyskiwania wymaganych zezwoleń regulacyjnych, opracowywania projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, realizacji projektów deweloperskich, a także ich komercjalizacji i administrowania nimi.

RADA NADZORCZA

Carey Flaherty

Pan Carey Flaherty zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Madison International Realty, LLC. Odpowiada głównie za pozyskiwanie, ocenę ryzyka i zarządzanie możliwościami inwestycyjnymi na rynku USA. Pan Flaherty zasiada w komitecie inwestycyjnym Madison oraz jest członkiem zespołu kierowniczego wyższego szczebla w Madison. Do poprzednich obowiązków Pana Flaherty należało nadzorowanie nad działalnością inwestycyjną Madison, w tym między innymi przygotowywanie, ocena ryzyka oraz zatwierdzanie transakcji przez fundusze zarządzane przez Madison. Pan Flaherty nadzorował wszelkie aspekty procesu inwestycyjnego włączając w to analizy finansowe, analizy due diligence nieruchomości, strukturyzowanie transakcji oraz ich zatwierdzanie. Przed dołączeniem do Madison w 2003 roku, Pan Flaherty był analitykiem inwestycyjnym w Deutche Bank, gdzie zajmował się analizą, dokumentacją oraz strukturyzowaniem produktów dłużnych. Pan Flaherty uzyskał stopień BA na Columbia University.

Pan Carey Flaherty złożył oświadczenie, że nie uczestniczy w działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Carey Flaherty złożył oświadczenie, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kimberly Adamek Cholewa

Pani Adamek nadzoruje zarządzanie aktywami i portfelami Madison Fund VI – funduszu private equity o wartości 1,3 mld USD. Pełni funkcję menedżera portfela w Madison International Realty LLC, będąc odpowiedzialną za zarządzanie aktywami krajowego i zagranicznego portfela inwestycyjnego Madison. Pani Adamek uczestniczy we wszystkich aspektach zarządzania aktywami i portfelami inwestycyjnymi, w tym w nadzorze nad stanem inwestycji Madison, monitorowaniu wyników finansowych, utrzymywaniu relacji z kontrahentami Madison, oraz opracowywaniu strategicznych rekomendacji dotyczących zwiększania zwrotu z inwestycji. Pani Adamek pełni również funkcję członka zarządu MIRELF VI B.V. i dyrektora MIRELF VI Irish Investments ICAV oraz MIRELF VI Eastpoint ICAV. Przed dołączeniem do Madison w 2014 r., p. Adamek pracowała przez siedem lat w CBRE Global Investors. W tamtym czasie pełniła funkcję dyrektora ds. nabyć w Managed Accounts Group, będąc odpowiedzialną za identyfikowanie możliwości inwestycyjnych, ocenę ryzyka i nabycie aktywów komercyjnych o wartości ponad 1 mld USD. Przed pracą w CBRE Global Investors, p. Adamek zajmowała stanowisko Associate w Unico Properties, gdzie zajmowała się oceną ryzyka transakcji dotyczących nieruchomości w ramach zespołu ds. inwestycji. Pani Adamek ukończyła studia MBA na New York University oraz uzyskała stopień BS w dziedzinie finansów na Northern Arizona University.

Pani Adamek nie uczestniczy w jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Adamek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.

Derek Jacobson

Pan Jacobson zajmuje stanowisko Co-Chief Investment Officer, odpowiadając głównie za nadzór nad działalnością inwestycyjną Madison w Europie, w tym pozyskiwanie, ocenę ryzyka i realizację transakcji na rzecz funduszy zarządzanych przez Madison. Pan Jacobson zajmuje się wszystkimi aspektami analiz finansowych, analiz due diligence nieruchomości i strukturyzowaniem transakcji, szczególnie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi i rekapitalizacją w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz na innych rynkach poza USA. Pan Jacobson zasiada w komitecie zarządzającym i komitecie inwestycyjnym Madison. Pan Jacobson jest obecnie członkiem rady dyrektorów Christie BV, Welput HAC oraz Komitetu Doradczego SPF – Sierra Portugal Real Estate oraz członkiem zarządu Lazora S.I.I., S.A. i dyrektorem w MIRELF VI B.V. Przed dołączeniem do Madison w 2004 r., p. Jacobson był analitykiem finansowym Taurus Investment Holdings, międzynarodowej spółki private equity specjalizującej się w nieruchomościach, gdzie zajmował się nabyciami i oceną ryzyka. Pan Jacobson biegle włada językiem niemieckim i uzyskał stopień BA na University of North Carolina w Chapel Hill.

Pan Jacobson nie uczestniczy w jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacobson nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.

Katarzyna Ishikawa – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej. Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od 2001 r., w tym od 2009 r. jako partner w kancelarii Ishikawa, Brocławik, Sajna. Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. W latach 2002–2007 pełniła funkcję członka rady nadzorczej Call Center Poland SA W latach 2004–2007 pełniła funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA W latach 2013–2015 pełniła funkcję członka rady nadzorczej W.KRUK SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi, komercjalizacją powierzchni.

Anna Frankowska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej. Jest adwokatem amerykańskim i partnerem w kancelarii Weil, Gotshal&Manges – Paweł Rymarz sp. k. Ukończyła St. Louis University, gdzie uzyskała tytuł magistra, oraz University of Illinois, Champaign-Urbana, gdzie w 1990 r. otrzymała tytuł Juris Doctor. W lipcu 1990 r. złożyła egzamin adwokacki i została członkiem Rady Adwokackiej stanu Illinois. Po ukończeniu studiów pracowała dla Sidley & Austin, jednej z czołowych amerykańskich firm prawniczych, w departamencie bankowości i finansów. W lipcu 1991 r. podjęła pracę w Altheimer&Gray w Chicago w departamencie spółek handlowych i transakcji międzynarodowych. Od 1996 r. współpracuje z kancelarią Weil, Gotshal&Manges. Specjalizuje się w transakcjach na rynku kapitałowym.

Jacek Kseń – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej. Od kilkudziesięciu lat związany z rynkami finansowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych podmiotów gospodarczych, w tym m.in.: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Polimex-Mostostal SA, AmRest Holdings S.E., Sygnity SA, NWAI Dom Maklerski SA a obecnie pełni funkcję Przewodniczącego RN Nest Bank SA i Caspar Asset Management SA oraz funkcję Wiceprzerwodniczącego RN Orbis SA. Ponadto był doradcą operacyjnym w Polsce jednego z największych funduszy typu private equity – Advent International. W latach 1978–1996 przebywał we Francji, gdzie pracował w 3 różnych bankach. W latach 1996–2007 był prezesem Banku Zachodniego WBK SA Od 2007 r. prowadzi własną firmę konsultingową. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia doktoranckie z zakresu międzynarodowych rynków finansowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

LICZBA AKCJI


LICZBA GŁOSÓW