Kalendarz Inwestora

12.04.2019
Raporty Roczne

– Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
– Jednostkowy raport roczny za 2018 rok


24.05.2019
Raport Kwartalny

– Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku


30.08.2019
Raporty Półroczne

– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019r.
– Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019r.


08.11.2019
Raport Kwartalny

– Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku


23.03.2018
Raporty Roczne

– Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
– Jednostkowy raport roczny za 2017 rok


28.05.2018
Raport Kwartalny

-Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku


07.09.2018
Raporty Półroczne

– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018r.
– Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018r.


09.11.2018
Raport Kwartalny

-Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku


17.03.2017
Raporty roczne

– Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
– Jednostkowy raport roczny za 2016 rok


12.05.2017
Raport kwartalny

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku


15.09.2017
Raport półroczny

Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku


13.11.2017
Raport Kwartalny

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku


<?php the_title();?>