Kalendarz Inwestora

17.03.2017
Raporty roczne

– Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
– Jednostkowy raport roczny za 2016 rok


12.05.2017
Raport kwartalny

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku


15.09.2017
Raport półroczny

Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku


13.11.2017
Raport Kwartalny

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku