Zwołanie WZA

 • Porządek obrad po zmianie z dnia 30 maja 2019 roku
 • Porządek obrad po zmianie z dnia 30 maja 2019 roku

 • Wniosek akcjonariusza w przedmiocie umieszczenia sprawy w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 roku
 • Wniosek akcjonariusza w przedmiocie umieszczenia sprawy w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

 • 20 czerwca 2019 roku Uchwały Rady Nadzorczej
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki Capital Park S.A. w roku obrotowym 2018 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Capital Park S.A. w roku 2018
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park w roku obrotowym 2018
 • Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018
 • Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sytuacji Spółki CAPITAL PARK S.A. w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. w Warszawie
 • Ocena sposobu wypełniania przez Capital Park S.A. w 2018 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie GPW oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
 • 20 czerwca 2019 roku sprawozdanie skonsolidowanie
 • Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2018 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park za 2018 rok
 • Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Capital Park za 2018 rok
 • 20 czerwca 2019 roku
 • Ogłoszenie zarządu o zwołaniu ZWZA
 • Informacja o ogólnej liczbie głosów na ZWZA za 2018 rok.
 • 20 czerwca 2019 roku sprawozdanie finansowe
 • Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park S.A. za 2018 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park S.A. za 2018 rok
 • Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za 2018 rok
 • 8 kwietnia 2019 roku
 • Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ
 • Informacja o ogólnej liczbie głosów w Społce WZA

 • 28 listopada 2018
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji
 • Ogłoszenie Zarządu Capital Park SA o zwołaniu NZWZ
 • 29 czerwca 2018 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za 2017 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park S.A. za 2017 rok
 • Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park S.A. za 2017 rok
 • 29 czerwca 2018 SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park za 2017 rok
 • Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2017 rok
 • Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Capital Park za 2017 rok
 • 29 czerwca 2018 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ
 • Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. w Warszawie
 • Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sytuacji Spółki CAPITAL PARK S.A. w 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
 • Ocena sposobu wypełniania przez Capital Park S.A. w 2017 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie GPW oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki Capital Park S.A. w roku obrotowym 2017 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Capital Park S.A. w roku 2017
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park w roku obrotowym 2017.
 • 29 czerwca 2018
 • OGŁOSZENIE ZARZĄDU CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 • INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 R. CAPITAL PARK SA
 • SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA CAPITAL PARK SA ZA 2017 R.

 • Ogłoszenie zarządu Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzien 19.09.2017r
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 19.09.2017 r. Capital Park S.A.
 • Ogłoszenie zarządu Capital Park S.A. z siedzibą w warszawie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 21.03.2017 r. Capital Park S.A.
 • OGŁOSZENIE ZARZĄDU CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 • INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29.06.2017 R. CAPITAL PARK S.A.
 • SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
 • Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2016 rok
 • Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Capital Park za 2016 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park za 2016 rok
 • UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki Capital Park S.A. w roku obrotowym 2016 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Capital Park S.A. w roku 2016
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park w roku obrotowym 2016.
 • Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie: - pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz przekazania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy; oraz - sposobu zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2016
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park S.A. za 2016 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park S.A. za 2016 rok
 • Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za 2016 rok
 • UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ
 • Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sytuacji Spółki CAPITAL PARK S.A. w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. w Warszawie
 • Ocena sposobu wypełniania przez Capital Park S.A. w 2016 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie GPW oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

 • Ogłoszenie zarządu Capital Park S.A. z siedzibą w warszawie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2016 r.
 • Projekty uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 20 czerwca 2016 r.
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwyczajnego walnego zgromadzenia Capital Park S.A.
 • SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
 • ·Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2015 rok
 • ·Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • ·Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • ·Jednostkowe sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za 2015 rok
 • ·Opinia z badania sprawozdania finansowego
 • ·Raport z badania sprawozdania finansowego
 • ·Ocena racjonalności prowadzonej przez Capital Park S.A. w 2015 roku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym zakresie
 • ·Ocena sposobu wypełniania przez Capital Park S.A. w 2015 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie GPW oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. w Warszawie
 • Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sytuacji Spółki Capital Park S.A. w 2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
 • Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez Radę Nadzorczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park w roku obrotowym 2015.
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez radę nadzorczą sprawozdania finansowego spółki capital park s.a. za 2015 r. i sprawozdania zarządu z działalności Capital Park S.A. w 2015 r.

 • Ogłoszenie zarządu capital park s.a. z siedzibą w warszawie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2015
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwyczajnego walnego zgromadzenia CAPITAL PARK S.A.
 • SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
 • ·Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2014 rok
 • ·Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park w 2014 roku
 • ·Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • ·Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • ·Jednostkowe sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za 2014 rok
 • ·Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park S.A. w 2014 roku
 • ·Opinia o badanym sprawozdaniu finansowym
 • ·Raport z badania sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie rady nadzorczej z działalności W 2014 R.
 • Ocena rady nadzorczej dotycząca sytuacji spółki capital PARK S.A. W 2014 R.
 • Sprawozdanie z badania i oceny zbadanego przez radę nadzorczą wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2014
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez radę nadzorczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej capital park s.a. za 2014 r. i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CAPITAL PARK S.A.
 • Sprawozdanie z badania i oceny przez radę nadzorczą sprawozdania finansowego spółki capital park s.a. za 2014 r. i sprawozdania zarządu z działalności CAPITAL PARK S.A. W 2014 R.

 • OGŁOSZENIE ZARZĄDU CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 R.
 • INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CAPITAL PARK S.A.
 • SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
 • ·Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za 2013 rok
 • ·Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park w 2013 roku
 • ·Opinia o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • ·Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • ·Jednostkowe sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za 2013 rok
 • ·Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park S.A. w 2013 roku
 • ·Opinia o badanym sprawozdaniu finansowym
 • ·Raport z badania sprawozdania finansowego
 • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.
 • OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SYTUACJI SPÓŁKI CAPITAL PARK S.A. W 2013 R.
 • SPRAWOZDANIE Z BADANIA I OCENY ZBADANEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013
 • SPRAWOZDANIE Z BADANIA I OCENY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A. ZA 2013 R. I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK S.A.
 • SPRAWOZDANIE Z BADANIA I OCENY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI CAPITAL PARK S.A. ZA 2013 R. I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARK S.A. W 2013 R.

<?php the_title();?>