Uchwały WZA

 • 20 czerwca 2019 roku
 • Projekty uchwał ZWZA za 2018
 • Uzasadnienie uchwal dot zmiany statutu
 • Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza wraz z załącznikami
 • Zaktualizowane projekty uchwal na ZWZ w dniu 20 czerwca 2019 r.
 • 8 kwietnia 2019 roku
 • Projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie 8 kwietnia 2019 roku

 • 28 listopada 2018
 • Projekty uchwał na NZWZ Capital Park SA zwołane na dzień 28 listopada 2018
 • Projekt zmienionej uchwały nr 5 NWZA 28112018
 • Projekt zmienionej uchwały nr 5 NWZA 28112018
 • 29 czerwca 2018
 • Uchwały podjęte na ZWZA CPSA w dniu 29 czerwca 2018
 • UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 18
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 R.

 • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne gromadzenie Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 19 września 2017 r.
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 MARCA 2017 R.
 • Projekty uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r.
 • UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU
 • WZA 19092017 - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 19 WRZEŚNIA 2017 ROKU
 • WZA 21032017 - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 21 MARCA 2017 ROKU

 • UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 20 CZERWCA 2016 ROKU

 • UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

 • PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 R.

<?php the_title();?>