Formularz do wykonywania prawa głosu

 • 20 czerwca 2019 roku
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 • Zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 • 8 kwietnia 2019 roku
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 • 28 listopada 2018
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ Capital Park SA zwołanym na dzień 28 listopada 2018
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ Capital Park SA zawierajacy zmiany uchwaly nr 5 NWZA 28 listopada 2018
 • Formularz do głosowania ze zmienioną uchwałą nr 5 NWZA 2 28112018
 • 29 czerwca 2018
 • FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU

 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 19 września 2017 roku
 • FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 MARCA 2017 ROKU
 • FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

 • FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2016 ROKU

 • FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 ROKU

 • FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 ROKU

<?php the_title();?>