Prospekt emisyjny

  • Prospekt Emisyjny Capital Park SA - cały dokument
  • Prospekt Capital Park SA I część dokumentu.pdf
  • Prospekt Capital Park SA II część - Sprawozdania Finansowe.pdf
  • Prospekt Capital Park SA III część - Załączniki.pdf
  • Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu.pdf
  • Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu.pdf
  • Informacja o dokonaniu przydziału akcji Serii C CAPITAL PARK S.A.

<?php the_title();?>