Program motywacyjny

WYCENA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA POTRZEBY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zgodnie z aktualizacją wyceny programu motywacyjnego dokonaną na dzień 31 grudnia 2014 r. założono, że łącznie w ramach programu wymianie na akcje będzie podlegać 3 558 035 warrantów. Całkowita wartość programu, wyceniona z uwzględnieniem powyższej ilości warrantów oraz bieżącego kursu akcji Spółki została oszacowana na 10 958 tys. PLN, tj. o 8 929 tys. PLN mniej niż wartość szacowna na koniec ubiegłego roku. Do wyceny warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego wykorzystano model Blacka-Scholesa, która umożliwia oszacowanie bieżącej wartości tych warrantów.

 

<?php the_title();?>