Informacje na temat dywidendy

W okres od założenia Spółki, Spółka nie wypłacała dywidendy. Spółka nie planuje w najbliższych latach wypłaty dywidendy swoim akcjonariuszom, natomiast zamierza przeznaczyć ewentualne zyski uzyskiwane przez kolejne trzy lata na potrzeby finansowania i rozwoju swojej działalności. Spółka nie wyklucza wypłaty dywidendy w przyszłości w zależności od wyników finansowych oraz wypracowanych przepływów pieniężnych.

<?php the_title();?>