Biegły Rewident

Informacja o braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Capital Park S.A.

Spółka nie ma reguły określającej zasady zmiany podmiotu uprawnionego do badania jej sprawozdań finansowych. Zgodnie z §25 ust. 2 pkt 6) Statutu Capital Park S.A., wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

<?php the_title();?>