News

CAPITAL PARK SA Z NOWYM INWESTOREM

Madison International Realty LLC, globalny inwestor działający w sektorze nieruchomości, podpisał wstępną umowę nabycia pakietu kontrolnego 65,99% udziałów w Capital Park SA od Patron Capital Partners – paneuropejskiego inwestora instytucjonalnego skupionego na inwestycjach nieruchomościowych.

Madison wszedł na polski rynek nieruchomości w ubiegłym roku poprzez nabycie 50% udziałów
w biurowcu Warsaw Spire przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Dzięki transakcji przeprowadzonej obecnie za pośrednictwem funduszu Madison International Real Estate Liquidity Fund IV globalny gracz zyskuje lokalnego partnera i platformę do rozwoju swoich inwestycji w Polsce. Grupa Capital Park posiada zdywersyfikowany portfel aktywów nieruchomościowych o łącznej powierzchni najmu 304 tys. mkw. i wartości 2,5 mld. złotych,
z których 77% jest zlokalizowana na terenie Warszawy. Obecnie Grupa realizuje swoją flagową inwestycję – rewitalizację 2-hektarowego terenu należącego do dawnej fabryki Norblin, Bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli pomiędzy ulicami Prostą, Łucką i Żelazną.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest m.in. uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poprzez zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży Madison International Realty LLC nabędzie pośrednio 65,99% udziałów w Grupie Capital Park. Po zakończeniu transakcji Patron Capital Partners zatrzyma mniejszościowy pakiet udziałów w Grupie razem z pozostałymi, obecnymi akcjonariuszami Spółki.

Grupa Capital Park działa na polskim rynku nieruchomości od 2003 roku i stała się jedną
z wiodących firm deweloperskich i inwestycyjnych z doświadczeniem w branży nieruchomości. W 2004 roku Grupa rozpoczęła współpracę z brytyjskim funduszem private equity real estate Patron Capital Partners, która w okresie minionych 14 lat zaowocowała wieloma wspólnymi projektami i przyczyniła się do dużego wzrostu wartości spółki. Od 13 grudnia 2013 roku Capital Park SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rozpoczęcie współpracy z Patron Capital Partners było kamieniem milowym w rozwoju naszej firmy i dało nam niesamowite możliwości. Dzięki doskonałemu zrozumieniu naszej strategii
i wsparciu, które otrzymaliśmy, zbudowaliśmy najwyższej jakości portfel nieruchomości składający się z nowoczesnych aktywów biurowych i handlowych klasy A, w tym przede wszystkim Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów oraz prowadzonej aktualnie rewitalizacji dawnej fabryki Norblina, która jest naszą największą i najbardziej prestiżową inwestycją
– powiedział Jan Motz, założyciel i prezes zarządu Grupy Capital Park. Jesteśmy dumni, że udało nam się pozyskać nowego inwestora, który docenia siłę naszego zespołu i jakość naszych projektów. Jesteśmy przekonani, że mając tak doświadczonego partnera jak Madison, wzmocnimy naszą pozycję na rynku i otworzymy nowe możliwości dla dalszego wzrostu wartości Grupy – dodał.

Capital Park to nasza druga akwizycja w Polsce, w której widzimy duży potencjał. Polska ma silną pozycję gospodarczą i solidne fundamenty rynkowe, a dodatkowo oferuje możliwość osiągnięcia wyższych zwrotów w porównaniu do innych, głównych rynków europejskich – poinformował Derek Jacobson, Co-Chief Investment Officer w Madison International Realty.

Ta transakcja dobrze odpowiada naszej strategii inwestowania w wybrane publiczne spółki
z sektora nieruchomości z najwyższej klasy zespołem zarządzającym mającej dostęp do interesujących projektów na wzrostowym rynku. Cieszymy się na myśl o naszej współpracy
z Capital Park, która posiada wysokiej jakości portfel aktywów
– dodaje Matthias Cordier, Managing Director w Madison International Realty LLC.

Jesteśmy niezmiernie dumni z niesamowitego wzrostu jaki Capital Park osiągnął w trakcie naszej 14-letniej współpracy i z posiadanymi nadal udziałami w spółce cieszymy się na dalszy jej rozwój, który będzie kontynuowany w partnerstwie z Madison International Realty. Capital Park to bardzo przedsiębiorczy zespół, który zmieniał krajobraz branży biurowej i retailowej w Polsce zaczynając od przejęcia i zmiany przeznaczenia portoflio nieruchomości należących do sieci kin Neptun Film, aż do zakończenia z sukcesem warszawskich inwestycji Eurocentrum Office Complex oraz Royal Wilanów. Koncentrujemy się na tworzeniu wartości dla naszych inwestorów poprzez inwestycje oportunistyczne w Wielkiej Brytanii i Zachodniej Europie, a także ciągle szukamy okazji inwestycyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, chętnie rozważamy oferty z tego regionu – powiedział Keith Breslauer, założyciel i dyrektor zarządzający
w  Patron Capital Partners.

Doradcą przy transakcji po stronie Capital Park oraz Patron Capital Partners była firma EY Real Estate Corporate Finance. Madison International Realty reprezentowali: Greenberg Traurig, KPMG oraz GGR Group.


Otwarcie Vis à Vis Wilanów

Czwarte centrum handlowe pod szyldem Vis a Vis już otwarte. Tym razem nasz koncept, łączący wygodę codziennych zakupów z rozrywką i wypoczynkiem, funkcjonować będzie  w sercu warszawskiego Wilanowa. Obecne są w nim m.in. pierwsza w Warszawie restauracja sieci Max Burgers oraz sklep sieci Decathlon w zupełnie nowatorskiej, niespotykanej nigdzie indziej odsłonie. . Główne cechy konceptu Vis a Vis Wilanów to dogodna, kompleksowa oferta i wygoda codziennych zakupów, połączone z funkcją rekreacyjną, unikatowymi markami i formatami, a także bogatym wachlarzem usług oraz gastronomii, dają ciekawy miks, zaspokajający wszystkie najważniejsze potrzeby, ale też umożliwiający ciekawe spędzanie wolnego czasu. Wierzymy, że ta formuła, właśnie w takim otoczeniu jak Wilanów i jego najbliższa okolica, znajdzie licznych zwolenników, dzięki którym centrum jak i nasi najemcy będą się harmonijnie i dynamicznie rozwijać


KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2017 R. SPÓŁKI CAPITAL PARK

W 2017 roku przychody Grupy z wynajmu podstawowego wyniosły 126 mln PLN, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na dzień 31 grudnia 2017 roku poziom komercjalizacji ukończonych budynków wynosił 89%, z czego 82% wybudowanej powierzchni generowało przychód (pozostałe 7% powierzchni najmu stanowią powierzchnie na które zawarto umowy najmu, ale przekazanie powierzchni najemcom nastąpi w 2018 r.). FFO (Funds From Operations) w 2017 wyniósł 38 mln PLN, tj. wzrósł o 20 mln PLN w porównaniu do roku 2016 r. Największy wpływ na osiągniętą w 2017 roku stratę netto w wysokości 10 mln PLN miała strata z aktualizacji wartości nieruchomości w wysokości 85 mln PLN, spowodowana przede wszystkim  spadkiem kursu EUR/PLN z 4,424 na 31 grudnia 2016 do 4,1709 na 31 grudnia 2017 (dla porównania w 2016 roku Grupa zrealizowała zysk z aktualizacji wartości nieruchomości w wysokości 69 mln PLN). W minionym roku koszty finansowe z tytułu kredytów i obligacji zmniejszyły się o 11 mln PLN i wyniosły 41 mln PLN. Na koniec 2017 roku wskaźnik zadłużenia Grupy, liczony jako zadłużenie netto do aktywów razem, wyniósł 45% i nieznacznie zmniejszył się od końca poprzedniego roku (46%). Spadek wskaźnika wynika z większej dynamiki wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych i salda gotówki w porównaniu do zmiany poziomu zadłużenia w 2017r. Warto zaznaczyć, że gdyby Grupa nie konsolidowała metodą pełną, funduszy REIA FIZAN i REIA II FIZAN, składających się łącznie z 47 nieruchomości, wskaźnik zadłużenia Grupy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósłby 44%. Dzięki refinansowaniu kredytów i obligacji w latach 2016–2017 Grupa zdołała obniżyć średnioważony koszt obsługi długu (stopa referencyjna + marża) o 33%, z 4,57% na koniec 2015 roku do 3,06% na koniec 2017 roku, co dało oszczędności w 2017 roku na poziomie 12 mln PLN pomimo, wzrostu salda zadłużenia o 33 mln EUR.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym 2017.


Podsumowanie spotkania z inwestorami

 

Na konferencji inwestorskiej 28 września spółka poinformowała o zaplanowanym na 15 listopada starcie budowy projektu Art Norblin (64 tys. m2 GLA). Przez najbliższy rok projekt będzie finansowany z zabezpieczonych na ten cel środków własnych, a następnie z kredytu budowlanego. Kolejną istotną informacją, podaną na konferencji, były szacunki zarządu, dotyczące NOI: 23 mln EUR w ’17 oraz wzrost o 30% w ’18 do 30 mln EUR. Wysoka dynamika NOI w 2018 r. ma być następstwem silnego wzrostu wynajęcia portfela nieruchomości pracujących – w szczególności kompleksu Eurocentrum, którego obłożenie wzrosło w trakcie 1H’17 o 20% do 86%. W konsekwencji FFO Capital Park ma wzrosnąć z tegorocznego poziomu 7,4 mln EUR do 15,0 mln EUR w 2018 r., Zarząd wskazał, że nie zamierza sprzedawać kluczowych aktywów. Capital Park ma stać się spółką dywidendową o charakterystyce typowej dla REIT. Uważamy, że na konferencji inwestorskiej padły stwierdzenia absolutnie fundamentalne, które według nas powinny przełożyć się na poprawę sentymentu do spółki (zakładając, że zarząd zrealizuje cele). Rozpoczęcie budowy Norblina oraz podane szacunki NOI i FFO oceniamy jednoznacznie pozytywnie. Podane szacunki NOI’17, są zbieżne z naszą prognozą, a oczekiwane NOI’18 przekracza ją o 16%. Realizacja celu FFO’18=15 mln EUR oznaczałaby przekroczenie naszych prognoz ‘18 o ponad 30%. Na bazie szacunków zarządu FFOYield’17 wynosi 5,3%, a FFOYield’18 10,8%, co stanowi solidną bazę do wypłaty dywidendy. Nie mniej istotne jest nakreślenie jasnego kierunku rozwoju – pójście w stronę dywidendowej spółki trzymającej portfel nieruchomości na wynajem. Podejrzewamy, że zdania inwestorów, co do słuszności tego kierunku mogą być podzielone. Według nas, sprawne wdrożenie powyższej strategii wpłynie jednak na wzrost kapitalizacji spółki. Przypominamy, że w lutym br. Fundusze Patron (akcjonariusz większościowy Capital Park – 73% udział) ogłosiły przegląd opcji strategicznych, w wyniku którego może dojść do sprzedaży pakietu kontrolnego. Uważamy, że pojawienie się w spółce w ciągu najbliższego roku nowego inwestora strategicznego jest realnym scenariuszem.


Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej.

Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

„Daje to grupie zdecydowane oszczędności i pozytywne efekty na bilansie i w wynikach. Euroobligacje częściowo zastąpią wyemitowane przez Spółkę obligacje złotowe, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy grupy Marcin Juszczyk.”
Biznes grupy opiera się na czynszach z nieruchomości w euro. Jednocześnie Capital Park na koniec 1 kwartału posiadał łącznie 170 mln zł zobowiązań z tytułu obligacji wyrażonych w PLN. Wczoraj (13.06.17) Spółka spłaciła 35 mln zł serii B, do końca roku dokona spłaty serii C i D na łączną kwotę 74 mln zł.

Postrzegamy obligacje jako dobre źródło finansowania naszego biznesu i chcemy posiadać je w bilansie. Co ważne, w przeciwieństwie do obligacji złotowych, dzięki euroobligacjom, minimalizujemy wpływ zmian kursowych na nasze wyniki finansowe. Dopasowujemy strukturę walutową zobowiązań do struktury aktywów, zwiększając naturalny hedging przy wycenach bilansowych oraz dopasowujemy walutowo bieżące przepływy – czynsze EUR są źródłem spłaty odsetek w EUR . Oprócz tego, zaletami wyemitowanych przez nas euroobligacji są stałe oprocentowanie – przez co eliminujemy ryzyko wzrostu stopy bazowej – oraz zdecydowanie niższe koszty finansowe w porównaniu do obligacji złotowych. Uplasowane dotychczas obligacje pozwolą nam oszczędzić na kosztach odsetkowych ok 6.4m zł w okresie nadchodzących 3 lat. ” – wskazuje członek zarządu Capital Park.

Dotychczasowa marża na polskich obligacjach grupy wynosiła nawet 5,50% ponad WIBOR (seria B) a całkowity średnioważony koszt spłacanych w br serii B-D wynosił 6.64% w porównaniu do 4.06% dla euroobligacji. W ostatnim czasie Capital Park wyemitował emisję euroobligacji – „pilota” na 2 mln euro z kuponem stałym 3,75% oraz drugą emisję na 15,67 mln euro z kuponem stałym 4,1%. Druga emisja zadebiutowała niedawno na Catalyst.

„Będziemy robili kolejną rundę. Cel na koniec tego półrocza to łączna kwota 25 mln euro z euroobligacji. To mniej więcej tyle ile wynosi kwota zobowiązań z tytułu obligacji zapadających w tym roku. Chcę podkreślić, że dysponujemy wystarczającym saldem gotówkowym, aby spłacić obligacje, ale po pierwsze chcemy się w dalszym ciągu finansować obligacjami, po drugie własne środki wykorzystamy m.in. na projekty inwestycyjne, które w przyszłości będą generować wartość” – podkreślił Juszczyk.

Dodał, że grupa jest otwarta na dalszą zamianę długu w złotym na euro, zwłaszcza że w latach 2018-19 zapadają kolejne obligacje na ok. 60 mln zł.

 


DM mBank: 1Q’17 Wyniki bez większych zaskoczeń Wyniki Capital Park za 1Q’17 interpretujemy neutralnie. Po 3 miesiącach 2017 r. spółka realizuje 22% naszej prognozy NOI i 21% prognozy oczyszczonego EBIT. Spodziewamy się dalszej poprawy oczyszczonych wyników Capital Park w kolejnych kwartałach.

Wyniki Capital Park za 1Q’17 były obciążone wysoką stratą w związku z ujemnymi różnicami kursowymi przy wycenie nieruchomości inwestycyjnych (-100 mln PLN). W działalności finansowej spółka wykazała natomiast zysk na wycenie walutowych zobowiązań finansowych w kwocie 49 mln PLN. Łącznie różnice kursowe wpłynęły ujemnie na wynik spółki w kwocie ok. -50 mln PLN. Wyniki oczyszczone o rewaluację nie różniły się znacząco od naszych prognoz. NOI wyniosło 21,8 mln PLN (+18% r/r), a oczyszczony o rewaluację EBIT 17,9 mln PLN (+17% r/r). Koszty odsetek netto były niższe o 5% r/r i wyniosły 9,4 mln PLN.


MBANK DOM MAKLERSKI: CAPITAL PARK – KUPUJ

„Capital Park zrealizował 2 z 3 celów inwestycyjnych z okresu IPO. Wynajem kompleksu Eurocentrum i Royal Wilanów na poziomie ponad 80% w połączeniu w refinansowaniem drogich kredytów budowlanych pozwolą na dwukrotny wzrost FFO w 2017 r. do około 35 mln PLN ( Yeld = 5,1% ). W 2018 r. szacujemy wzrost FFO o kolejne 30% (Yeld = 6,7%) w oparciu o bieżący portfel nieruchomości i projekty będące obecnie w budowie. (…) Podnosimy rekomendację akcji Capital Park z trzymaj do kupuj, wyznaczając cenę docelową na 8,09 PLN ( poprzednia 6,50 ).”


Eurocentrum Office Complex z nowym finansowaniem

Nowy kredyt inwestycyjny zastąpi dotychczasowe finansowanie udzielone na budowę kompleksu przy Al. Jerozolimskich 134-136. „Rozpoczęcie współpracy z tak prestiżową instytucją jak Bank of China to dla nas ogromne wyróżnienie. Zaufanie globalnego partnera jest potwierdzeniem wiarygodności naszej firmy na arenie międzynarodowej, a także kolejnym dowodem wysokiej jakości realizowanych przez nas projektów” – mówi Marcin Juszczyk, członek zarządu Grupy Capital Park. „Zawarta transakcja w znaczący sposób obniży koszty finansowe i zwiększy zdolność dywidendową projektu, a uwolnione środki będziemy mogli przeznaczyć na dalszy rozwój biznesu. W najbliższym czasie będziemy kontynuować analizę potencjalnych projektów inwestycyjnych oraz chcemy stworzyć nowe Fundusze dywidendowe. Najważniejszym wydarzeniem 1 połowy 2017 roku będzie uruchomienie projektu rewitalizacji Dawnej Fabryki Norblina ” – dodaje. Eurocentrum Office Complex to jeden z największych ekologicznych kompleksów biurowych w Warszawie o łącznej powierzchni najmu ponad 85 tys. mkw. Jest certyfikowany w systemie CS LEED na poziomie Gold. Składa się z czterech budynków biurowych Alfa, Beta, Gamma i Delta połączonych wspólnym pasażem handlowo-usługowym znajdującym się na parterze. Kompleks posiada również centrum konferencyjne z czterema salami o łącznej powierzchni 240 mkw. Projekt został zrealizowany w trzech fazach. Ostatnia została zakończona w lutym br. Do kluczowych najemców obiektu należą: Polskie Sieci Energetyczne, Unilever, Qumak, Randstad Polska, AB Foods Polska, Bilfinfer Tebodin, CEPD Management (Pelion SA), Mota Engil, Chiesi, Urząd Transportu Kolejowego. „Eurocentrum to dla nas największy projekt nieruchomościowy w Polsce. Finansowanie jednej z kluczowych inwestycji biurowych na warszawskim rynku potwierdza naszą pełną operacyjność w tym regionie. Mamy nadzieję, że to początek owocnej współpracy, która będzie wykraczać także poza ten projekt” – powiedział Xia Bin, Dyrektor polskiego oddziału Bank of China. Bank of China to czwarty największy bank na świecie pod względem sumy aktywów wg. listy S&P Global Market Intelligence. Ich wartość na koniec 2015 roku wynosiła ponad 2,5 biliona USD. Swoją działalność operacyjną rozpoczął w Polsce w czerwcu 2012 roku jako oddział Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna, koncentrując się na obsłudze podmiotów chińskich oraz znaczących firm działających zarówno w Polsce jak i całym regionie CEE. Bank of China dostrzega możliwości inwestycyji oferowane przez polski rynek, w szczególności biorąc pod uwagę, że Polska jest ósmą największą gospodarką w Unii Europejskiej oraz jednym z kluczowych krajów inicjatywy „Nowego Jedwabnego Szlaku”. Obok zakończonej sukcesem emisji obligacji „Panda Bonds”, denominowanych w RMB obligacji wyemitowanych przez Ministerstwo Finansów RP, współpraca z Capital Park SA przy finansowaniu projektu Eurocentrum pokazuje zainteresowanie i gotowość Bank of China do współpracy z organizacjami na rynku lokalnym. Grupa Capital Park jest doświadczoną firmą inwestycyjną i aktywnym deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku. Od rozpoczęcia działalności Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 69 projekty o łącznej powierzchni najmu brutto ok. 249 tys. mkw., zlokalizowanych w 34 miastach. W skład portfela Grupy Capital Park wchodzą takie projekty jak: największy ekologiczny budynek biurowy w Warszawie – Eurocentrum Office Complex, wielofunkcyjny projekt Royal Wilanów, czy ArtN – wyjątkowa, postindustrialna przestrzeń w sercu stolicy, a także liczne nieruchomości handlowo-usługowe oraz sieć centrów handlowych typu convenience Street Mall Vis a Vis. Spółka jest gotowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2013 roku.


Grupa Capital Park podsumowuje pierwsze półrocze 2016 r.

Od stycznia 2016 roku Grupa Capital Park wynajęła 12 tys. mkw. powierzchni biurowej – poinformowali przedstawiciele firmy podczas prezentacji wyników za pierwsze półrocze 2016. Co do kolejnych 2 tys. mkw. podpisane są listy intencyjne. Sukces ten potwierdza skuteczność autorskiej koncepcji Biuro Plus.

– Pomimo rekordowej podaży nowej powierzchni na warszawskim rynku biurowym na poziomie 350 tys. mkw. udało nam się dynamicznie wynajmować i osiągnąć bardzo dobre rezultaty – powiedział Jan Motz, prezes Grupy Capital Park.

Skonsolidowane przychody operacyjne Grupy sięgnęły w pierwszej połowie 2016 r. 50,72 mln zł, co stanowi wzrost wobec 36,13 mln zł rok wcześniej. Wzrost ten spowodowany jest m.in. dynamiczną komercjalizacją projektu Eurocentrum Office Complex.

Oddanie do użytku budynku Delta Eurocentrum Office Complex umożliwiło udostępnienie kolejnych powierzchni pod najem. Cały kompleks wynajęty jest już na poziomie 82 proc. W ciągu 6 miesięcy udało się wynająć 5,5 tys. mkw. budynku Delta, a prowadzone są rozmowy dotyczące kolejnych 6,7 tys. mkw. Firma Schulke Polska Sp. z o.o. zajmie 1,1 tys. mkw. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały aneks do umowy najmu w budynku Delta, decydując się powiększyć wynajem o ponad 850 mkw. Jest to jeden z przykładów najemców, którzy decydują się zwiększyć swoją powierzchnię wynajmu w Eurocentrum.

Budynki Beta i Gamma wynajęte są na poziomie 82 proc. W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku wynajęto tam 2,3 tys. mkw., a zaawansowane rozmowy prowadzone są w sprawie kolejnych 3,1 tys. mkw. W największym stopniu wykorzystany jest budynek Alfa, wynajęty na poziomie 85 proc. W najbliższym czasie oczekiwane jest podniesienie tego poziomu do 90 proc.

Grupa Capital Park kontynuuje realizację autorskiej strategii Biuro Plus. W związku z tym najemcy Eurocentrum mogą korzystać z centrum konferencyjnego, usługi carpooling czy poszerzonego wachlarzu usług i oferty handlowej. W kwietniu mieli również możliwość zagłosować w ramach inicjatywy budżetu partycypacyjnego na pożądane przez nich rozwiązania w budynku – wybrali oni dwa automatyczne defibrylatory, które dostępne są przy wejściu do budynku Alfa.

W Royal Wilanów prowadzone są rozmowy w sprawie wynajęcia ostatniego lokalu handlowego. Cała przestrzeń wynajęta jest na poziomie 79 proc. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wynajęto 15 proc. obiektu.

– Naszą przewagą konkurencyjną jest nowatorskie podejście do zarządzania. Nasi najemcy retailowi mogą korzystać z ruchu na dole, a najemcy biurowi z dodatkowych usług – wyjaśnił Jan Motz.

Flagowy projekt Art Norblin znajduje się w ostatniej fazie komercjalizacji. Prowadzone są rozmowy z niestandardowymi najemcami, zainteresowanymi nietypowymi powierzchniami.

W kwietniu Grupa Capital Park zakończyła projekt przebudowy jednego z najstarszych obiektów handlowych w Trójmieście – centrum ETC Gdańsk, który realizowany był w formule joint venture z Akron Group. Obiekt, któremu nadano nazwę Galeria Zaspa, zajmuje ponad 8.8 tys. mkw. powierzchni i jest już wynajęty na poziomie 82 proc. Nowi najemcy otwierają się sukcesywnie.

W lutym Grupa Capital Park oddała do użytku zgodnie z harmonogramem krakowski budynek Topos. Jest on obecnie wynajęty w 100 proc. Pierwszy i największy najemca, PKO Bank Polski, zajął prawie połowę powierzchni – 245 z 550 mkw.

W lipcu rozpoczęła się modernizacja ETC Swarzędz, centrum handlowego o powierzchni 20 tysięcy mkw. W oczekiwaniu na zakończenie prac część najemców została przeniesiona do pop-up store’ów w miasteczku handlowym, gdzie niektórzy z nich notują wyniki handlowe lepsze niż wcześniej.


Grupa Capital Park ze wzrostem w I kwartale 2016 r. W I kwartale br. Grupa Capital Park oddała do użytku budynek biurowy Delta – Eurocentrum Office Complex, kameralną inwestycję biurową Topos w Krakowie oraz otworzyła po remoncie Galerię Zaspa w Gdańsku

– Do głównych osiągnieć w tym okresie możemy także zaliczyć podpisanie umowy JV i przygotowanie projektu modernizacji oraz przebudowy CH Swarzędz. Firma oddała też do użytku kameralną inwestycję biurową Topos, która znajduje się w doskonałej lokalizacji, w samym centrum Krakowa. Dużym wydarzeniem było też oddanie do użytku warszawskiej inwestycji biurowej Eurocentrum Office Complex – budynek Delta. Z początkiem kwietnia nastąpiło też otwarcie po remoncie Galerii Zaspa w Gdańsku. Z kolei w styczniu wypłaciliśmy kolejną dywidendę z REIA FIZ AN – dodaje Marcin Juszczyk.

Także w pierwszym kwartale 2016 Grupa Capital Park odnotowała konsekwentny wzrost przychodów z czynszów projektów ukończonych.

– Przychody operacyjne w tym okresie uplasowały się na poziomie ponad 25,8 mln złotych. Dla porównania w tym samym okresie roku ubiegłego było to nieco ponad 16,7 mln złotych. Zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł niemal 5,3 mln złotych wobec straty zanotowanej rok wcześniej w tym samym okresie – dodaje Michał Koślacz, dyrektor ds. finansowych Grupy Capital Park.


next page