Podsumowanie spotkania z inwestorami

 

Na konferencji inwestorskiej 28 września spółka poinformowała o zaplanowanym na 15 listopada starcie budowy projektu Art Norblin (64 tys. m2 GLA). Przez najbliższy rok projekt będzie finansowany z zabezpieczonych na ten cel środków własnych, a następnie z kredytu budowlanego. Kolejną istotną informacją, podaną na konferencji, były szacunki zarządu, dotyczące NOI: 23 mln EUR w ’17 oraz wzrost o 30% w ’18 do 30 mln EUR. Wysoka dynamika NOI w 2018 r. ma być następstwem silnego wzrostu wynajęcia portfela nieruchomości pracujących – w szczególności kompleksu Eurocentrum, którego obłożenie wzrosło w trakcie 1H’17 o 20% do 86%. W konsekwencji FFO Capital Park ma wzrosnąć z tegorocznego poziomu 7,4 mln EUR do 15,0 mln EUR w 2018 r., Zarząd wskazał, że nie zamierza sprzedawać kluczowych aktywów. Capital Park ma stać się spółką dywidendową o charakterystyce typowej dla REIT. Uważamy, że na konferencji inwestorskiej padły stwierdzenia absolutnie fundamentalne, które według nas powinny przełożyć się na poprawę sentymentu do spółki (zakładając, że zarząd zrealizuje cele). Rozpoczęcie budowy Norblina oraz podane szacunki NOI i FFO oceniamy jednoznacznie pozytywnie. Podane szacunki NOI’17, są zbieżne z naszą prognozą, a oczekiwane NOI’18 przekracza ją o 16%. Realizacja celu FFO’18=15 mln EUR oznaczałaby przekroczenie naszych prognoz ‘18 o ponad 30%. Na bazie szacunków zarządu FFOYield’17 wynosi 5,3%, a FFOYield’18 10,8%, co stanowi solidną bazę do wypłaty dywidendy. Nie mniej istotne jest nakreślenie jasnego kierunku rozwoju – pójście w stronę dywidendowej spółki trzymającej portfel nieruchomości na wynajem. Podejrzewamy, że zdania inwestorów, co do słuszności tego kierunku mogą być podzielone. Według nas, sprawne wdrożenie powyższej strategii wpłynie jednak na wzrost kapitalizacji spółki. Przypominamy, że w lutym br. Fundusze Patron (akcjonariusz większościowy Capital Park – 73% udział) ogłosiły przegląd opcji strategicznych, w wyniku którego może dojść do sprzedaży pakietu kontrolnego. Uważamy, że pojawienie się w spółce w ciągu najbliższego roku nowego inwestora strategicznego jest realnym scenariuszem.