Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej.

Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

„Daje to grupie zdecydowane oszczędności i pozytywne efekty na bilansie i w wynikach. Euroobligacje częściowo zastąpią wyemitowane przez Spółkę obligacje złotowe, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy grupy Marcin Juszczyk.”
Biznes grupy opiera się na czynszach z nieruchomości w euro. Jednocześnie Capital Park na koniec 1 kwartału posiadał łącznie 170 mln zł zobowiązań z tytułu obligacji wyrażonych w PLN. Wczoraj (13.06.17) Spółka spłaciła 35 mln zł serii B, do końca roku dokona spłaty serii C i D na łączną kwotę 74 mln zł.

Postrzegamy obligacje jako dobre źródło finansowania naszego biznesu i chcemy posiadać je w bilansie. Co ważne, w przeciwieństwie do obligacji złotowych, dzięki euroobligacjom, minimalizujemy wpływ zmian kursowych na nasze wyniki finansowe. Dopasowujemy strukturę walutową zobowiązań do struktury aktywów, zwiększając naturalny hedging przy wycenach bilansowych oraz dopasowujemy walutowo bieżące przepływy – czynsze EUR są źródłem spłaty odsetek w EUR . Oprócz tego, zaletami wyemitowanych przez nas euroobligacji są stałe oprocentowanie – przez co eliminujemy ryzyko wzrostu stopy bazowej – oraz zdecydowanie niższe koszty finansowe w porównaniu do obligacji złotowych. Uplasowane dotychczas obligacje pozwolą nam oszczędzić na kosztach odsetkowych ok 6.4m zł w okresie nadchodzących 3 lat. ” – wskazuje członek zarządu Capital Park.

Dotychczasowa marża na polskich obligacjach grupy wynosiła nawet 5,50% ponad WIBOR (seria B) a całkowity średnioważony koszt spłacanych w br serii B-D wynosił 6.64% w porównaniu do 4.06% dla euroobligacji. W ostatnim czasie Capital Park wyemitował emisję euroobligacji – „pilota” na 2 mln euro z kuponem stałym 3,75% oraz drugą emisję na 15,67 mln euro z kuponem stałym 4,1%. Druga emisja zadebiutowała niedawno na Catalyst.

„Będziemy robili kolejną rundę. Cel na koniec tego półrocza to łączna kwota 25 mln euro z euroobligacji. To mniej więcej tyle ile wynosi kwota zobowiązań z tytułu obligacji zapadających w tym roku. Chcę podkreślić, że dysponujemy wystarczającym saldem gotówkowym, aby spłacić obligacje, ale po pierwsze chcemy się w dalszym ciągu finansować obligacjami, po drugie własne środki wykorzystamy m.in. na projekty inwestycyjne, które w przyszłości będą generować wartość” – podkreślił Juszczyk.

Dodał, że grupa jest otwarta na dalszą zamianę długu w złotym na euro, zwłaszcza że w latach 2018-19 zapadają kolejne obligacje na ok. 60 mln zł.