News

DM mBank: 1Q’17 Wyniki bez większych zaskoczeń Wyniki Capital Park za 1Q’17 interpretujemy neutralnie. Po 3 miesiącach 2017 r. spółka realizuje 22% naszej prognozy NOI i 21% prognozy oczyszczonego EBIT. Spodziewamy się dalszej poprawy oczyszczonych wyników Capital Park w kolejnych kwartałach.

Wyniki Capital Park za 1Q’17 były obciążone wysoką stratą w związku z ujemnymi różnicami kursowymi przy wycenie nieruchomości inwestycyjnych (-100 mln PLN). W działalności finansowej spółka wykazała natomiast zysk na wycenie walutowych zobowiązań finansowych w kwocie 49 mln PLN. Łącznie różnice kursowe wpłynęły ujemnie na wynik spółki w kwocie ok. -50 mln PLN. Wyniki oczyszczone o rewaluację nie różniły się znacząco od naszych prognoz. NOI wyniosło 21,8 mln PLN (+18% r/r), a oczyszczony o rewaluację EBIT 17,9 mln PLN (+17% r/r). Koszty odsetek netto były niższe o 5% r/r i wyniosły 9,4 mln PLN.