News

Obligacje CAPITAL PARK – po raz pierwszy dla szerokiego grona inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej

Oprocentowanie oferowane przez Spółkę jest oparte o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 4,30 punktu procentowego. Odsetki od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Planowana data przydziału emisji to 23 grudnia 2014 roku. Termin wykupu obligacji to 3 lata.

Zapisy na obligacje Spółki Capital Park S.A., kierowane do inwestorów indywidualnych potrwają od 05 grudnia do 19 grudnia 2014 r. Intencją Spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego  systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst prowadzonej przez GPW oraz Bondspot w styczniu 2015 roku.
Jedynym oferującym Obligacje Spółki Capital Park S.A. jest Noble Securities S.A.  Inwestorzy Indywidualni będą mogli nabyć obligacje w oddziałach Domu Maklerskiego Noble Securities.

– Rozpoczynająca się dzisiaj oferta obligacji Capital Park SA jest kolejnym projektem realizowanym przez Noble Securities dla tej Spółki. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam dobrze poznać ten podmiot dlatego uważamy, że oferowane obligacje stanowią ciekawą alternatywę inwestycyjną, za czym przemawia znacznie wyższe oprocentowanie niż w przypadku lokat bankowych oraz kwartalna wypłata odsetek – mówi Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu Noble Securities SA. – Dodatkowo w związku z planowanym wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynku Catalyst inwestorzy będą mogli w każdej chwili wyjść z inwestycji bez utraty odsetek – dodaje Norbert Kozioł

Emitowane obligacje będą niezabezpieczone ponieważ taką przyjęliśmy strategię. Jesteśmy spółką publiczną, gwarantem powinien być nasz bilans – aktywa przekraczające 1,8 mld zł oraz 100 mln zł środków pieniężnych na rachunkach bankowych”– mówi Michał Koślacz, członek zarządu ds. finansowych Capital Park.

W 2012 r. spółka Capital Park wyemitował obligacje o wartości 100 mln zł. Celem emisji było finansowanie m.in. projektu Eurocentrum Office Complex. W połowie tego roku spółka zrefinansowała część tych obligacji o wartości 35 mln zł. Obecnie Eurocentrum oferuje ponad 42 tys mkw. powierzchni najmu, prestiż obiektu i doświadczenie inwestora sprawiły, że na lokalizację swoich biur w Eurocentrum zdecydowały się takie firmy jak: Unilever, AB Foods Polska, Group One, Imtech Polska, Tebodin, Qumak, CEPD Management oraz Randstad Polska. W Eurocentrum Office Complex, oprócz powierzchni biurowej, znajduje się także ponad 2 000 mkw. z różnorodną ofertą usługowo-restauracyjną: restauracje, kawiarnia, delikatesy, apteka z drogerią, centrum rehabilitacyjne, punkt manicure i pedicure, pralnia.

Komfort użytkowania budynku przez pracowników jest dla nas kwestią kluczową. Na bieżąco poszerzamy więc wachlarz dostępnych usług dedykowanych najemcom – mówi Magdalena Terech, Head of Letting Office Department w Grupie Capital Park.

Warto dodać, że budynek jest wyjątkowo przyjazny dla przyszłych najemców, nie tylko ze względu na komunikację i otoczenie, ale na proekologiczne rozwiązania.

Ponadto dzięki wcześniejszej spłacie obligacji serii A uwolnimy hipotekę ustanowioną na nieruchomości zlokalizowanej w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Żelaznej 51/53, na której Grupa planuje realizację najważniejszego swojego projektu tj. rewitalizację terenów dawnej Fabryki Norblina. Grupa uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji w sierpniu br. Koncepcja zakłada powstanie ponad 64 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowo-handlowo-kulturalnej na poziomach od -1 do +8. Rewitalizacja zakłada zachowanie 10 budynków oraz 44 kompleksów maszyn wpisanych do rejestru zabytków. Elementy te po renowacji będą wkomponowane w przyszły projekt. Obecnie Grupa jest w trakcie pozyskiwania  finansowania projektu oraz wprowadzania unikalnej koncepcji komercjalizacji obiektu.

Właściciele obligacji Capital Park mogą się cieszyć z wysokich kapitałów własnych grupy, dobrych wskaźników płynności, rozsądnego zadłużenia w stosunku do sumy bilansowej oraz silnego głównego udziałowca. Wysoko również należy ocenić zarządzanie spółką: terminową realizację inwestycji, zabezpieczenie kapitałowe prowadzonych projektów, czy komunikację z rynkiem” – podkreśla Remigiusz Iwan analityk rynku obligacji.