News

Eurocentrum Office Complex ekologicznie świętuje uroczyste otwarcie

Eurocentrum Office Complex to jeden z największych ekologicznych biurowców w stolicy.
Z wielką dumą i przyjemnością możemy pokazać dziś efekt tego, co zapowiadaliśmy chociażby podczas uroczystości zawieszenia wiechy – mówi Sylwia Filewicz, dyrektor Działu Deweloperskiego w Grupie Capital Park, która podczas otwarcia oprowadzała po budynku i prezentowała wykorzystane w obiekcie rozwiązania. – Eurocentrum posiada nowoczesne, proekologiczne koncepty związane nie tylko z samym funkcjonowaniem obiektu, ale również budowaniem takiej świadomości wśród jego użytkowników– dodaje Sylwia Filewicz.

Realizacja I fazy obiektu przebiegła zgodnie z zakładanym harmonogramem i zajęła 23 miesiące. Generalnym wykonawcą była firma ERBUD SA.

Eurocentrum Office Complex to kolejna czołowa inwestycja biurowa w Polsce zrealizowana przez spółkę Erbud przy zachowaniu najwyższych standardów budowanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych– podkreśla Józef Zubelewicz, prezes Erbud SA. –Cieszmy się, że nasi partnerzy doceniają profesjonalizm zespołu Erbudu i powierzają nam realizację projektów najwyższej klasy – dodaje.

Otwarcie, jak cała inwestycja, zostało zorganizowane tak, aby podkreślić proekologiczny charakter obiektu. Oficjalna część uroczystości odbyła się na jedenastym piętrze budynku, w jednym z zielonych wysokich na 3 piętra atriów z naturalną roślinnością. Goście mogli odbyć jazdę próbną elektrycznym BMWi3 oraz przy lampce szampana zapoznać się nowoczesnymi ekologicznymi rozwiązaniami potwierdzonymi precertyfikatem LEED CS Gold.

Autorem projektu Eurocentrum Office Complex jest uznana pracownia PRC Architekci.


Capital Park S.A. („Spółka”) pozyskała 35 mln zł w drodze emisji obligacji.

Spółka wyemitowała 3-letnie niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł („Obligacje”). Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 5,5%. Obligacje zostały objęte przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Środki pozyskane z emisji Obligacji Spółka przeznaczy na zrefinansowanie części obligacji serii A których termin wykupu przypada na 9 lipca 2015 r. w drodze przedterminowego wykupu. – Nasza emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co potwierdza bardzo dobrą sytuację finansową Grupy Capital Park. Zebraliśmy zapisy na kwotę większą niż planowaliśmy, osiągając w ten sposób cel emisji czyli optymalizację zapadalności zadłużenia. O sukcesie emisji zadecydował również fakt, że naszą Grupę cechuje jeden z najniższych na rynku wskaźników zadłużenia i wysokie saldo środków pieniężnych na rachunkach – komentuje Michał Koślacz Członek Zarządu, Dyrektor ds. finansowych.  Najważniejsze informacje na temat emisji Obligacji

Emitent: Capital Park S.A.

Rodzaj emitowanych obligacji: Niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii B

Wielkość emisji: 350 000 sztuk o wartości nominalnej 100 zł każda

Łączna wartość emisji: 35 000 000 zł

Oprocentowanie: WIBOR 6M + 5,5% marży w skali roku

Wypłata odsetek: Półroczna

Cel emisji: Refinansowanie obligacji serii A Spółki w w drodze przedterminowego wykupu

Termin wykupu: 13 czerwca 2017

Oferujący Noble Securities S.A.

Emitent będzie się ubiegać o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst