News

Prospekt emisyjny Capital Park S.A

Zatwierdzenie prospektu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Capital Park S.A. Spółka zamierza opublikować prospekt 18 listopada 2013 r.