News

Real ESTATE INCOME ASSETS FIZ AN

Capital Park z sukcesem sprzedał certyfikaty Real ESTATE INCOME ASSETS FIZ AN na kwotę blisko 64 mln zł Grupa Capital Park, jedna z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce, utworzyła wraz z Open Finance TFI SA unikalny na polskim rynku Fundusz REAL ESTATE INCOME ASSETS FIZ AN („Fundusz”) i z sukcesem sprzedała w ofercie prywatnej 85% certyfikatów Funduszu, czyli wszystkie oferowane do sprzedaży. Pozyskana ze sprzedaży certyfikatów kwota to 63,7 mln zł brutto. Podmiotem pośredniczącym w sprzedaży certyfikatów był Dom Maklerski Noble Securities SA. W najbliższej przyszłości rozpoczęte zostaną działania, których celem będzie doprowadzenie do wprowadzenia certyfikatów do obrotu na GPW.